Nr 3/19 2019-04-17

Dags att fixa skolbibliotek och att SKL tar sitt ansvar

De flesta elever saknar ett fungerande skolbibliotek. Det är dags att Sveriges Kommuner och Landsting slutar skjuta över det ekonomiska ansvaret på staten och tar sitt ansvar, skriver Sofia Malmberg, samordnare för skolbiblioteken i Järfälla.

Det går en röd tråd av skolbibliotek genom en mängd officiella dokument det senaste året. Läroplanen, kvalitetsgranskningarna av skolbiblioteket som pedagogisk resurs och av undervisningen i källkritik, skolans digitaliseringsstrategi, regeringsförklaringen och nationell biblioteksstrategi.

Att skolbiblioteken bemannas med fackutbildade skolbibliotekarier är en förutsättning för att skolbiblioteken ska bli en del av skolans pedagogiska verksamhet, vilket backas upp av aktuell forskning.

Alla verkar vara rörande överens om det här. Utom Sveriges Kommuner och landsting, SKL, som, så fort frågan kommer upp, har som strategi att skjuta över det ekonomiska ansvaret på staten. Att vägra ta ansvar för elevers rätt till fungerande skolbibliotek är inte en långsiktigt hållbar pedagogisk strategi.

Under 2017 tog regeringen fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, där skolbiblioteken ansågs ha en viktig roll att spela i skolans digitaliseringsarbete. SKL fick uppdraget att ta fram en handlingsplan.

Vi var flera skolbibliotekarier som i processen lyfte skolbibliotekets digitala potential, men i handlingsplanen reducerade SKL frågan till "skolbiblioteket är en outnyttjad resurs".

Det är en korrekt beskrivning av läget, däremot inte en åtgärd. Ett åtgärdsförslag hade inneburit att SKL tog ansvar för skolbiblioteket i skolans digitaliseringsarbete, vilket de passar sig noga för.

SKL:s stora rädsla ligger i att det ska komma nationella krav på att skolorna ska ha fackutbildade bibliotekarier på skolbiblioteken, för det kostar pengar.

Skolbiblioteket är rektors ansvar, både praktiskt och ekonomiskt. Visst kan man önska sig fortsatt statlig delfinansiering, men SKL behöver inse att deras uppdragsgivare inte kan frånsäga sig ekonomiskt ansvar för pedagogisk utveckling. Tiden rinner iväg och de flesta elever saknar idag fungerande skolbibliotek.

Jag skulle vilja att vi påbörjade en konstruktiv diskussion där vi samarbetar för att skapa skolbibliotek som spelar roll för elevers lärande.

Sofia Malmberg
Samordnare för skolbiblioteken i Järfälla

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.