Nr 2/19 2019-03-19

"Det vi gör här får effekt in i klassrummen"

Just nu pågår en stor omorganisation av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nya samverkanskontor ska ge stöd till huvudmännen. Kenneth Drougge leder uppbyggnadsarbetet. - Det är otroligt spännande, säger han.

"Verksamhetsansvarig samverkanskontor" står det på Kenneth Drougges splitternya visitkort. Han har jobbat länge med specialpedagogiskt stöd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Vid årsskiftet tillträdde han en ny tjänst.

Myndigheten med det långa namnet genomgår en genomgripande omorganisation. De gamla regionerna tas bort och stödet till huvudmännen ska skötas av länsvisa så kallade samverkanskontor. Kenneth Drougge leder arbetet med att bygga upp dem.

När han sökte jobbet var han ny som regionchef i södra Sverige. Men självklart ville han vara med och forma den nya organisationen, berättar han då vi träffas på myndighetens Stockholmskontor.

­­- Jag såg att det här var ett väldigt spännande och strategiskt uppdrag, som är viktigt för hela myndigheten och för huvudmännen. Det är en förmån att få vara med i processen.

I början av februari, veckan innan Skolledaren intervjuar Kenneth Drougge, deltog han i ett nytt inslag i myndighetens arbete. Skolchefsdialoger kallas det.

Tillsammans med företrädare för Skolverket och Skolinspektionen träffade han skolchefer för ett gruppsamtal. Syftet är att få veta mer om vad de behöver och vad som är svårt i fråga om specialpedagogiskt stöd.

Först ut var åtta skolchefer i Hässleholm. Dagen efter intervjun ska han till Malmö för att delta i samtal med en större skolchefsgrupp. När turnén är slut i maj ska ett tjugotal dialoger ha hållits, runt om i landet.

Premiären gick jättebra, tycker han. Det fanns ett stort engagemang i frågorna.

- Mycket handlade om behovet av stöd och extra anpassning. Hur får man till resurser och kompetens, så att det blir en bra lösning för respektive skolchef, enhet och rektor?

Resultatet av dialogerna kommer att väga tungt när samverkanskontoren får sin form. Rådgivarna där ska arbeta både med huvudmännens behov av stöd och med förebyggande insatser.

- Vi kommer att knacka på hos skolorna och huvudmännen, på ett tydligare sätt än vi gjort tidigare. Vi har inte varit tillräckligt synliga, det kan vi säga klart och tydligt.

Kenneth Drougges eget intresse för specialpedagogik väcktes inom folkhögskolevärlden. Där arbetade han i över 30 år. Han är musikpedagog i grunden och började som musiklärare.

Så småningom blev han rektor för Dalarö och Ågesta folkhögskolor, som Frälsningsarmén driver. Här fanns en tydlig inriktning på studerande med funktionsnedsättning.

Det var tufft att vara folkhögskolerektor – och stimulerande. Han tyckte om att ha ansvar för helheten. Lite grann som att vara företagsledare.

Nu har Kenneth Drougge inget personalansvar utan kan fokusera på utvecklingsarbetet. Det känns lite lyxigt, beskriver han. Men kanske kommer han att sakna ledarskapet. I hjärtat är han fortfarande skolledare.

- Det där att vara chef för personal har varit lite av min grej. Jag har verkligen tyckt om det.

Pensioneringen ligger några år framåt i tiden. Till dess räknar han med att vara kvar på myndigheten. Jobbet är meningsfullt, det är det som driver honom.

-Man kan faktiskt se att det vi gör här får effekt in i klassrummen, till enskilda elever. Det skapas förutsättningar och möjligheter för elever att utvecklas. Jag kan se den tråden tydligt hela tiden, även när det gäller lite torra saker.

Namn: Kenneth Drougge

Uppdrag: Verksamhetsansvarig samverkanskontor, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Baserad i Malmö, reser mycket i jobbet.

Född: 1955

Utanför jobbet: Körsångare, trumpetare, gästdirigent. Köpte ukulele i julas. Har fem vuxna barn. Trampar gärna på långtur med cykeln, för nöjes skull. Skjuter pilbåge ihop med hustrun. Har gått kurs i teckenspråk, "famlar fortfarande".

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.