Nr 3/19 2019-04-17

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräder skolledare. Men ibland kan det bli känsligt att det sker av en underställd medarbetare. Då kan man nå oss direkt centralt för stöd och råd via skolchef@skolledarna.se, säger kanslichef Maria Andrén Bergström.

Under våren har en ny "postlåda" lanserats på Sveriges Skolledarförbunds hemsida, skolchef@skolledarna.se. En liten krets, i själva verket endast Maria Andrén Bergström och biträdande förhandlingschef Britt Sundström, har tillgång till inkommande mejl från bland annat skolchefer. Återkoppling sker senast inom 24 timmar.

Det kan vara mycket känsliga ärenden som behöver snabb hantering. Inte minst nu då många kommuner har fått nya politiker, är omorganisationer inte ovanliga och plötsligt saknas till exempel förtroende för högre chefer. Det har skett en ökning av den här typen av ärenden, enligt Maria Andrén Bergström:

– Och ju högre chef du är desto tunnare är anställningsskyddet. Både förväntningarna och kraven är större. Men vi kan glädjande nog också konstatera att många av våra medlemmar snabbt får ett nytt jobb.

Arbetsgivarna skulle vinna på att ha lite mer tålamod, menar Maria Andrén Bergström, och se till att starta en dialog med de berörda i ett tidigare skede. De å sin sida, väntar alltför länge med att kontakta Sveriges Skolledarförbund.

– Kontakta oss så fort som det börjar gunga, säger Maria Andrén Bergström. Det handlar inte bara om det arbetsrättsligt stöd, utan lika viktigt kan det vara med kommunikationen.

Fler nyheter

"Nu måste resultaten bli bättre"

2019-04-17

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras...

Fem frågor...

2019-04-17

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings,...

Ökade krav slår hårt mot förskolan

2019-04-17

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar me...

Satsning på professionen

2019-04-17

En ledande profession. Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Und...

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

2019-04-17

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräd...