Nr 3/19 2019-04-17

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräder skolledare. Men ibland kan det bli känsligt att det sker av en underställd medarbetare. Då kan man nå oss direkt centralt för stöd och råd via skolchef@skolledarna.se, säger kanslichef Maria Andrén Bergström.

Under våren har en ny "postlåda" lanserats på Sveriges Skolledarförbunds hemsida, skolchef@skolledarna.se. En liten krets, i själva verket endast Maria Andrén Bergström och biträdande förhandlingschef Britt Sundström, har tillgång till inkommande mejl från bland annat skolchefer. Återkoppling sker senast inom 24 timmar.

Det kan vara mycket känsliga ärenden som behöver snabb hantering. Inte minst nu då många kommuner har fått nya politiker, är omorganisationer inte ovanliga och plötsligt saknas till exempel förtroende för högre chefer. Det har skett en ökning av den här typen av ärenden, enligt Maria Andrén Bergström:

– Och ju högre chef du är desto tunnare är anställningsskyddet. Både förväntningarna och kraven är större. Men vi kan glädjande nog också konstatera att många av våra medlemmar snabbt får ett nytt jobb.

Arbetsgivarna skulle vinna på att ha lite mer tålamod, menar Maria Andrén Bergström, och se till att starta en dialog med de berörda i ett tidigare skede. De å sin sida, väntar alltför länge med att kontakta Sveriges Skolledarförbund.

– Kontakta oss så fort som det börjar gunga, säger Maria Andrén Bergström. Det handlar inte bara om det arbetsrättsligt stöd, utan lika viktigt kan det vara med kommunikationen.

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...