Nr 7/19 2019-11-20

"Eleverna måste förberedas för framtiden"

Peyman Vahedi vill motbevisa dem som säger ”det kommer aldrig att gå”. Om det går att digitalisera Ådalsskolan är ingen fråga längre. – Nu är frågan, hur långt kan vi gå.

Digitalisering är inget skolan kan välja bort. Varför? För att fördelarna är så uppenbara, säger Peyman Vahedi med eftertryck.

– Varför använder vi tvättmaskin, i stället för att fortfarande gå till floden och banka kläderna mot en sten?

Peyman Vahedi är rektor för Ådalsskolan, Kramfors kommunala gymnasium med cirka 700 elever och 90 anställda. Hälften av eleverna går yrkesförberedande program, hälften högskoleförberedande.

Ett rektorsnätverk där Peyman Vahedi ingår har möte på Sveriges Kommuner och landsting, SKL, i Stockholm idag. Det är lunch och hans dinglande namnbricka har just hamnat i maten. Han torkar bort en fläck från kavajen – utan att tappa tråden eller tempot:

– Titta bara på samhällsutvecklingen. Skolan måste vara i den, för elevernas skull. Det handlar inte om vad vi medelålders tycker. Utan, har vi på allvar ett uppdrag att förbereda eleverna för framtiden, då måste vi ge dem möjligheter på olika sätt.

Med bakgrund som programmerare, lärare och biträdande rektor kom han till Ådalsskolan 2011 och drog igång en digitaliseringsprocess med lärarnas arbetsmiljö i fokus. De skulle få verktyg som de kunde och ville använda.

Steg ett var att utveckla en administrativ plattform, utifrån deras behov. En upphandlad leverantör byggde systemet. Huvudmannen äger det, till skillnad från i många andra skolor.

Syftet är att minska lärarnas administrativa/juridiska börda.

– Verktyget talar om att har du skrivit in det som krävs och tryckt på "skapa", då är arbetsgivaren nöjd.

Här skriver lärare in det de vill förmedla till skolledare eller kollegor.

– Det tar bort word-dokument, post-it-lappar, mobilsvar, hörsägen och allt sådant. Det är dessutom gdpr-säkrat, vilket inte gäller de andra sätten att kommunicera.

Han snabbvisar den senaste arbetsmiljöundersökningen i mobilen.

– Det är genomgående ett superpositivt gensvar. Alla svarar ja på frågan om att fortsätta utveckla plattformen. Arbetsmiljön har blivit mycket bättre genom åren och plattformen är en naturlig utveckling av det.

Under SKL-mötet fick han en avisering. En fordonslärare rapporterade ett akut elevärende kl. 11.01. Peyman Vahedi skickade direkt vidare till kurator och specialpedagog. Inom en timme kom bekräftelse på att de tagit över.

– Vi är på ärendena och driver dem, vi är inte hopplöst efter.

Plattformen är i drift för andra året. Den kan byggas på med nya moduler och testas nu i andra skolor. I slutändan handlar det förstås om måluppfyllelsen. Ådalsskolan har höjt resultaten flera år i rad, säger han. Över 90 procent tar examen.

Hans egen drivkraft? Peyman Vahedi funderar. Kanske att motbevisa dem som säger "det går aldrig".

– Det finns drösvis av dem i samhället. Sådant gör att jag tänker: Jag kommer att göra det, jag tänker ta kort på det och jag kommer dessutom att visa det för dig!

Han gillar att driva de svåraste frågorna. Hela vägen. De kan gälla kränkningar eller elever som kastar skräp i korridoren.

– Ärenden som man som organisation inte får förlora, det är där gränserna sätts.

Disciplinåtgärder är inte lösningen, anser han. Det gäller att fånga upp dem som av olika skäl inte lyssnar på vuxenvärlden, och ge dem stöd. När skolan är tydlig och tar tag i saker direkt sprids en kultur där nästan alla följer reglerna.

Peyman Vahedi kom till Sverige som tioårig flykting. Han kan känna igen sig i mötet med nyanlända elever och tänker ofta på hur samhället har förändrats på 30 år. Stödet är spretigare nu och lagstiftningen mer komplicerad.

– Inte ens juristerna är ense om hur gymnasielagen ska tolkas. Hur ska du klara det om du är analfabet?

Namn: Peyman Vahedi

Uppdrag, Rektor, Ådalsskolan, Kramfors

Född: 1979

Personligt: Född i Iran. Fru, tre barn, uppdrag som familjehem.

Utanför jobbet: Lägger mycket tid på fotbollsanknutna aktiviteter med barnen. Sommarhus vid Höga Kusten. Lagar gärna stark mat. Odlar egen chili.

Fler nyheter

Vi ska bli världsbäst digitalt

2022-09-01

Sveriges ska fortsättningsvis vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjlighete...

Bara ett professionsprogram

2022-09-01

Det räcker med ett professionsprogram. Det skriver regeringen i den remiss som lämnades till...

Utveckling genom forskning

2022-09-01

Marie-Hélène Ahnborg Foto: Ifous Marie-Hélène Ahnborg Foto: Ifous

Hur närma forskningen skolans praktik? Det var den fråga som gjorde att Ifous grundare Per Reinol...

"Satsning på skolan är som en investering"

2022-09-01

Daniel Söderberg Foto: Margaretha Holmqvist Daniel Söderberg Foto: Margaretha Holmqvist

–Skippa pratet om kostnader. Satsning på skolan ska ses som en investering i vårt framtida...

Hållbarhet ger oss möjligheter

2022-09-01

Som filosofisk praktiker ser Kalle Grill hållbarhetsbegreppet som en möjlighet för skolledare att...