Nr 3/19 2019-04-17

Fem frågor...

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, utbildningsberedning. Var mycket engagerad i skolfrågor som riksdagsledamot.

Comeback?

- Ja, det är jätteroligt! Det är mina hjärtefrågor.

Vad är viktigast för SKL just nu?

- För SKL, och för M, är det att höja kvaliteten i skolan. Vi måste höja den lägstanivån. Det är ett svek mot eleverna att inte göra det.

- SKL är ofta enigt i skolfrågor, vad skiljer alliansen och regeringspartierna år när det gäller utbildningsfrågor?

- Ja, i SKL har vi alliansen kvar! Styrningsfrågan är vi överens om, det som skiljer oss är mer ideologiska frågor som valfrihet.

Det är mycket diskussion om förstatligande och en statlig finansiering av skolan. Hur ser du på det?

- Det viktigaste är att vi får en tydlig statlig styrning och att staten ger huvudmännen ett stort friutrymme för att vi ska kunna möta alla elever där de är. Det är för detaljstyrt nu med alla statsbidrag, som många huvudmän inte ens kan söka. Det är kontraproduktivt. Staten ska hårdgranska kvaliteten i skola, vi har låtit det fortgå alltför länge. Hur ser vi till att höja lägsta nivån? Det kanske handlar om 500 skolor som vi måste ta i tu med. Det är allvar nu.

Vad tar du med från Nacka till SKL?

- Styrningen – var tydlig! Låt de duktiga skolorna springa före och springa på. Lyft de skolor som behöver lyftas.

Fler nyheter

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...