Nr 3/19 2019-04-17

Fem frågor...

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, utbildningsberedning. Var mycket engagerad i skolfrågor som riksdagsledamot.

Comeback?

- Ja, det är jätteroligt! Det är mina hjärtefrågor.

Vad är viktigast för SKL just nu?

- För SKL, och för M, är det att höja kvaliteten i skolan. Vi måste höja den lägstanivån. Det är ett svek mot eleverna att inte göra det.

- SKL är ofta enigt i skolfrågor, vad skiljer alliansen och regeringspartierna år när det gäller utbildningsfrågor?

- Ja, i SKL har vi alliansen kvar! Styrningsfrågan är vi överens om, det som skiljer oss är mer ideologiska frågor som valfrihet.

Det är mycket diskussion om förstatligande och en statlig finansiering av skolan. Hur ser du på det?

- Det viktigaste är att vi får en tydlig statlig styrning och att staten ger huvudmännen ett stort friutrymme för att vi ska kunna möta alla elever där de är. Det är för detaljstyrt nu med alla statsbidrag, som många huvudmän inte ens kan söka. Det är kontraproduktivt. Staten ska hårdgranska kvaliteten i skola, vi har låtit det fortgå alltför länge. Hur ser vi till att höja lägsta nivån? Det kanske handlar om 500 skolor som vi måste ta i tu med. Det är allvar nu.

Vad tar du med från Nacka till SKL?

- Styrningen – var tydlig! Låt de duktiga skolorna springa före och springa på. Lyft de skolor som behöver lyftas.

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...