Nr 5/19 2019-08-30

Högtryck hela sommaren på jourtelefonen

Sommar – men också högt tryck på Sveriges Skolledarförbunds jourtelefon. Att det börjar bli tuffare tider i svensk förskola och skola, hörs nu också i de samtal som kommit in under sommaren. - Under en längre tid har vi sett att förutsättningarna har blivit tuffare ute i verksamheterna, säger kanslichef Maria Andrén Bergström.

Sveriges Skolledarförbund har haft jour hela sommaren. Och i år har det varit en livlig aktivitet.

- Vi tror att det beror på nya och annorlunda pålagor för våra medlemmar och de personella och ekonomiska resurserna ändras, säger Maria Andrén Bergström.

Det är inte bara en försämrad ekonomi för kommunerna som påverkar, utan att det kanske är en större utmaning är svårigheten att rekrytera lärare.

Att lösa det hamnar i skolledarens knä.

Det finns två typexempel, menar Maria Andrén Bergström. En rutinerad skolledare får plötsligt förändrade förutsättningar, som inte har kommunicerats ordentligt. Nya ramar och direktiv presenteras och skolledaren förväntas lösa det omgående.

Och om det inte går, får skolledaren veta att han eller hon misslyckats med uppdraget.

Det andra är den höga omsättningen på skolledare. En ny skolledare får ett nytt jobb där dennes företrädare kanske har lämnat långt innan. Man får ingen ordentlig överlämning och det är oklart med både mandat och resurser. Tiden finns inte för den nye skolledaren att rigga sin egen organisation.

Funkar det inte – ja, då händer det att skolledaren får ta hela ansvaret.

Här är det ofta som medlemmar ringer för att få råd och stöd hur man ska göra. Maria Andrén Bergström menar att skolledare är handlingsinriktade, man vill lösa uppkomna situationer.

- Det är i början av en ny anställning som man har bäst möjlighet att diskutera förutsättningar, mandat och delegation. Att samtala med sina chefer om hur mandatet ser ut, samtala både med chefer och anställda och sedan rigga den organisation som krävs.

- Vi kan erbjuda en rad verktyg och lärande exempel. Vi har exempel på tillgänglighetspolicy, avtal om jour och beredskap, och om arbetstiden utifrån våra andra avtal.

Fler nyheter

Forskare slår larm om nätmobbning av chefer

2019-11-20

Skolledare och andra chefer utsätts för nätmobbning. Det var ett överraskande resultat i forskare...

Lärarutbildningen ses över

2019-11-20

Öka kopplingen mellan teori och praktik på lärarutbildning, mer metodik, fler akademiker till...

Pilotförsök med tre terminer

2019-11-20

Kortare sommarlov och tre terminer kan bli verklighet i vissa Enköpingsskolor nästa år....

Lösning med stöd av psykologer

2019-11-20

Det började som ett arbetsmiljöuppdrag – hälsan och trivseln dalade hos några av lärarna på en...

"Vi kan lära av varandra"

2019-11-20

Det är vanligt att jämföra resultat i finsk och svensk skola. Men varför stanna vid jämförelser?...