Nr 4/19 2019-05-27

Kommunerna måste tänka nytt för att stoppa den psykiska ohälsan

Skolorna är vår mest stressande arbetsplats, med ökande psykisk ohälsa. Nu gäller det att kommunerna tänker nytt och bredare, skriver Acki Wästlund, idrottslärare och beteendevetare.

Kommunerna har det kämpigt med ekonomin. Det drabbar tyvärr även skolan. Det är ett kortsiktigt sätt att tänka. Istället krävs målmedvetna satsningar på ökad fysisk aktivitet och på att få eleverna att leva sunt. Om barnen mår bra klarar de sig bra i skolan och kan gå vidare i arbetslivet utan stöd av det sociala.

Alla vinner på det men för att klara av att vända utvecklingen i den riktningen måste man se på skolan ur ett helhetsperspektiv vilket ställer nya krav på skolans ledarskap.

Kopplingen mellan fysisk aktivitet och lärande är vetenskapligt klarlagd. I boken Hjärnstark visar Anders Hansen hur viktigt det är med regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet och att hjärnan arbetar effektivare hos människor som är fysiskt aktiva.

I sin nya bok Skärmtid varnar han för hur alltför mycket tid med mobilen, paddan och datorn påverkar minnet, sömnen och stressen. Psykisk ohälsa är på väg att bli vår nya folksjukdom skriver han. Fler och fler håller med.

Det finns också forskning som visar att en enda person som hamnar i utanförskap och bidragsberoende kostar enorma pengar. Över en tioårsperiod upp till 12 miljoner kronor (Utanförskapets pris, Nilsson, Wadesjö mfl, Studentlitteratur 2015). Kommunerna kan alltså spara stora pengar bara vi kan få stressen och den psykiska ohälsan att minska genom att satsa mer på hälsofrämjande insatser i skolan.

Någonstans måste den onda cirkeln brytas. Skolan är redan vår mest stressade arbetsplats. Många kommuner kämpar för att råda bot på den galopperande psykiska ohälsan hos både elever och anställda. Det pågår massor av bra projekt som stimulerar till ökad fysisk aktivitet.

Det är bra men det räcker inte. Det gäller att tänka nytt och bredare. Jag är övertygad om att kommuner som satsar mera målmedvetet, strukturerat och långsiktigt på att få eleverna och lärarna att må bra fysiskt mentalt och socialt kommer att gå vinnande ur det här.

Jag har själv sett exempel på att trycket på elevhälsan minskar när den typen av insatser leder till att eleverna börjar må bättre och inte behöver uppsöka skolsköterskan lika ofta. Alla blir vinnare.

Skolan behöver utan tvekan ett rejält resurstillskott nästa år för att skolcheferna och rektorerna ska klara av en helt nödvändig satsning på hälsofrämjande insatser för att kunna hantera den ökande stressen i skolan, både hos eleverna och hos de anställda. Det gäller förstås att få ekonomin i balans, ingen vill ju ha skattehöjningar.

Men samtidigt gäller det att tänka långsiktigt. Att minska stressen och risken för psykisk ohälsa hos elever och anställda är något som tar längre tid än ett år. Därför känns det orättvist om skolorna ska drabbas av sparbeting när de faktiskt kan bidra till att förbättra folkhälsan och minska kostnaderna för det sociala.

För kommunledningen är det förstås svårt att få genomslag för ett sådant synsätt eftersom vinsterna av satsningar på skolan återfinns hos en annan förvaltning, socialförvaltningen, dessutom med viss eftersläpning. Det är stuprörsproblematiken som ställer till det.

Skolan kämpar för mer pengar men det gör ju det sociala också i takt med ökade problem med stress och psykisk ohälsa.

Stuprörsperspektivet är vårt historiska arv och kännetecknar hela den offentliga sektorn. Skolan är inget undantag. Utmaningen är att bryta mönstret.

Acki Wästlund

Idrottslärare och beteendevetare.
Grundare av och har grundat Svenska Institutet FMS (FMS står för Fysisk, Mental och Social, WHO:s definition av hälsa)

Fler nyheter

Ett steg mot ny organisering

2021-12-07

Från årsskiftet är Lärarförbundet med i Saco och därmed har ett av de stora stegen mot en ny...

"Var stolta att ni törs säga nej"

2021-12-07

Eva Larsson, till vänster, och Cecilia Krantz, är två skolledare i Sala som mötte förbundets Matz Nilsson och Ulf Carlsson. Foto: Kerstin Weyler Eva Larsson, till vänster, och Cecilia Krantz, är två skolledare i Sala som mötte förbundets Matz Nilsson och Ulf Carlsson. Foto: Kerstin Weyler

När höstmörkret sänker sig över Sala samlas några skolledare högst upp i bildningsförvaltningens...

Alla elever måste ha tillgång till skön- och facklitteratur - varje dag

2021-12-07

Barn som föds i en familj där föräldrarna dagligen läser högt har ett stort försprång vid...

Antisemitism frånvarande i studierna om Förintelsen

2021-12-07

I oktober samlades representanter för ett 50-tal länder och internationella organisationer i Malm...

"De är inte mogna att ta ansvar för skolan"

2021-12-07

Huvudmännen är inte mogna ansvaret för skolan, menar forskaren Gunnlaugur Magnússon. När de får...