Nr 2/19 2019-03-19

Lärandet i fokus

Det ger en signaleffekt att förskolechefer blir rektorer. Det tycker Niclas Jacobsson, förskolechef i Mjölby.

Även om ordets makt är stor är det inte titeln i sig som Niclas Jacobsson lyfter fram. Han beskriver istället en utveckling där skolledare inom förskolan och skolan blir jämbördiga. En enhetlig titel är dessutom logisk utifrån att skolledare relativt ofta byter jobb och återfinns inom olika delar av skolsystemet.

– Det ger en rättvisande bild av uppdraget och det är inte ovanligt att man som ledare byter tjänst. Om jag går till mig själv har jag tidigare jobbat som rektor, biträdande rektor och skolområdeschef.

Niclas Jacobsson tycker att det är en styrka att alla skolledare har likvärdig utbildning genom rektorsprogrammet. Ett tidigare förslag om att erbjuda förskolechefer en kortare utbildning skrotades och att det blev så var för väl, anser han.

Niclas Jacobsson ser en professionalisering av förskolan. Något som han menar bidrar till en nödvändig samsyn kring lärandets betydelse och på förskolan som en del av hela utbildningssystemet.

–Vi ska lyfta lärandet och att det omfattar alla från ett år och fram till 19 år, men det finns mycket kvar att göra, säger Niclas Jacobsson som har ett stort engagemang för skolans kvalitetsarbete. Det blir också hans uppdrag när han inom kort börjar ett nytt arbete som kvalitetskoordinator i en grannkommun.

Fler nyheter

"Nu måste resultaten bli bättre"

2019-04-17

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras...

Fem frågor...

2019-04-17

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings,...

Ökade krav slår hårt mot förskolan

2019-04-17

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar me...

Satsning på professionen

2019-04-17

En ledande profession. Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Und...

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

2019-04-17

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräd...