Nr 2/19 2019-03-19

Lärandet i fokus

Det ger en signaleffekt att förskolechefer blir rektorer. Det tycker Niclas Jacobsson, förskolechef i Mjölby.

Även om ordets makt är stor är det inte titeln i sig som Niclas Jacobsson lyfter fram. Han beskriver istället en utveckling där skolledare inom förskolan och skolan blir jämbördiga. En enhetlig titel är dessutom logisk utifrån att skolledare relativt ofta byter jobb och återfinns inom olika delar av skolsystemet.

– Det ger en rättvisande bild av uppdraget och det är inte ovanligt att man som ledare byter tjänst. Om jag går till mig själv har jag tidigare jobbat som rektor, biträdande rektor och skolområdeschef.

Niclas Jacobsson tycker att det är en styrka att alla skolledare har likvärdig utbildning genom rektorsprogrammet. Ett tidigare förslag om att erbjuda förskolechefer en kortare utbildning skrotades och att det blev så var för väl, anser han.

Niclas Jacobsson ser en professionalisering av förskolan. Något som han menar bidrar till en nödvändig samsyn kring lärandets betydelse och på förskolan som en del av hela utbildningssystemet.

–Vi ska lyfta lärandet och att det omfattar alla från ett år och fram till 19 år, men det finns mycket kvar att göra, säger Niclas Jacobsson som har ett stort engagemang för skolans kvalitetsarbete. Det blir också hans uppdrag när han inom kort börjar ett nytt arbete som kvalitetskoordinator i en grannkommun.

Fler nyheter

Skolledare positiva till delat ledarskap

2019-08-30

Skolledare i Södertälje som delar ledarskapet pekar på flera fördelar. De får avlastning och är...

Vem vinner Stora Skolledarpriset?

2019-08-30

Nu börjar nomineringsperioden för Stora Skolledarpriset. I mars nästa år, Nordiska Skolledarkongr...

Högtryck hela sommaren på jourtelefonen

2019-08-30

Sommar – men också högt tryck på Sveriges Skolledarförbunds jourtelefon. Att det börjar bli tuffa...

"Ett enda krav till på rektorer och jag slutar"

2019-08-30

– Det finns inga vanliga dagar på jobbet, säger Maria Löfgren Nicolai, gymnasierektor i Göteborg....

Assisterande teknik bra inslag i läsundervisning

2019-08-30

Figur 1: Response to intervention (RTI)-modellen. Kursiverad text är föreslagna utökningar av...