Nr 7/19 2019-11-20

Lärarutbildningen ses över

Öka kopplingen mellan teori och praktik på lärarutbildning, mer metodik, fler akademiker till läraryrket och fler lärarledda timmar. Nu ska lärarutbildningen ses över igen.

Det är helt uppenbart att det mesta arbetet på utbildningsdepartementet liksom andra departement, hålls i strama tyglar av januariavtalet mellan regeringen, L och C.

Nu handlar det om punkt 56 – lärarutbildningen ska reformeras.

Samtidigt pågår Universitetskanslersämbetets. UKÄ:s, utvärdering. Del två väntas i december. Riksrevisionen beslutade nyligen att granska ämneslärarutbildningen. Men regeringen vill inte vänta.

- Lärarutbildningen har länge varit en stridsfråga mellan partierna och det har inte gagnat skolan. Nu lägger vi stridsyxorna åt sidan och fokuserar hur vi med klokskap kan reformera lärarutbildningen, säger Matilda Ernkrans, ansvarig minister för lärarutbildningen på utbildningsdepartementet.

Och få en lösning som håller över tid, hoppas hon.

Två utredare, Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen på Södertörns högskola, och Anders Gustavsson, professor emeritus, Stockholms universitet, knyts till utbildningsdepartementet för "lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen".

Utredarna ska bland annat föreslå hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas och hur utbildningen kan ges ett utökat utrymmer för ämnesdidaktik och kognitionsvetenskap. Vägarna till läraryrket för akademiker borde kunna underlättas. Kan till exempel längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, kortas och snabbas upp, ska utredas, liksom hur de lärarledda timmarna på lärarutbildningen kan bli fler.

Flera högskolor erbjuder redan idag en lärarutbildning som kombineras med arbete som lärare, det är en möjlighet som utredarna också ska titta vidare på.

Antalet förstahandsansökningar till lärarutbildningen har ökat något, vilket är glädjande, menar Ernkrans. Men antalet platser på utbildningarna, blir inte en fråga för utredarna.

Inte heller om lärarutbildningarna kan koncentreras till färre lärosäten, något som till exempel Sveriges Skolledarförbund har framfört i olika sammanhang.

- Ska vi klara av att bära välfärden, är det av stor vikt att man kan läsa de utbildningar som är viktiga för den på så många platser som möjligt, säger Matilda Ernkrans.

Anders Jonsson och Anders Gustavsson får en i det här sammanhanget mycket kort tid på sig att leverera sina förslag. Den 31 mars vill regeringen har förslagen. Strax innan riksrevisionens översyn presenteras.

Fler nyheter

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...