Nr 3/19 2019-04-17

Många lärare får jobb internt

Många kommuner rekryterar rektorer internt och letar kandidater på egen hand. Ofta är det lärare inom den egna kommunen som söker.

Personligheten är avgörande vid rekrytering. Det menar Helena Bergström som sedan ett år tillbaka är HR-chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå.

– Mina bästa rekryteringar har ofta handlat om personligheten. Att jag känner att personen passar in i gruppen. Kunskap kan du alltid skaffa dig, men du är den du är, säger hon.

Luleå har tidigare testat att använda olika rekryteringsfirmor, men eftersom de flesta som söker rektorstjänster är lärare inom den egna kommunen letar HR-avdelningen numera kandidater på egen hand. De sökande får träffa en rekryteringsgrupp där områdeschefen, en HR-konsult och en facklig representant ingår. Personalkontoret har tagit fram en ledarfilosofi med fyra värdeord som är viktiga i kravprofilen: modig, tydlig, värdeskapande och utvecklande.

– Vi har särskilt pratat om att en ledare ska vara modig. Vi behöver våga och testa nya saker med den lärarbrist som vi står inför. Det är också viktigt att ha en egen målbild, att personen vet vad den vill uppnå, säger Helena Bergström.

HR-konsulten Nina Haderborg håller med om att personliga egenskaper väger tungt. Den som söker jobb som rektor behöver ha god självinsikt, vara reflekterande samt trygg i sig själv.

Eftersom det ofta är lärare som söker rektorstjänster är det också viktigt att vara medveten om vad uppdraget innebär, att det kräver tuffa beslut, svåra samtal och en hel del administration.

– Uppdraget är också utsatt från alla håll och kanter. Du ska svara mot vårdnadshavare och personal, hantera riktlinjer och beslut uppifrån och förstå den politiska processen, säger Nina Haderborg.

I Göteborgs stad låg ansvaret för grundskolan tidigare hos de olika stadsdelarna. Men förra året samlade staden verksamheten i en enda stor grundskoleförvaltning med cirka 170 rektorer. Förvaltningen har byggt upp en egen rekryteringsenhet med HR-specialister. Enheten skapar annonser samt genomför intervjuer och tester, tillsammans med utbildningscheferna. Kandidaterna får ofta genomgå två tester: ett för personlighet och ett för analytisk förmåga.

– Vi har inte behövt använda rekryteringsfirmor utan vi gör en annons som sedan delas i våra olika kanaler, som Linkedin och Facebook, säger Kristin Perem, HR-chef på grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Rekryteringsenheten använder en vanlig komptensbaserad rekryteringsmodell där de skapar en kravprofil utifrån de ledarkriterier som gäller generellt i kommunen. Det handlar om lyhördhet, förändringsorientering, mål och resultatorientering, analytisk förmåga och helhetssyn.

Kravprofilen kan sedan nischas efter vilken utbildningschef som rekryterar, hur uppdraget ser ut och vilken kompetens som redan finns i ledningsgruppen.

– Det är viktigt att vi är professionella och objektiva i vårt urval. Vi dokumenterar när vi har gjort intervjuer och tagit referenser. Det händer ibland att någon vill veta vem som fick jobbet och på vilka grunder vi tog beslutet, Kristin Perem.

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.