Nr 7/19 2019-11-20

Pilotförsök med tre terminer

Kortare sommarlov och tre terminer kan bli verklighet i vissa Enköpingsskolor nästa år. Skolpolitiker i Malmö vill också inleda ett pilotförsök. På Amerikanska gymnasiet i Göteborg har läsåret redan tre terminer.

Det långa svenska sommarlovet har rötter i bondesamhället. Barnen fick lämna skolbänken helt enkelt för att de behövdes i jordbruket under sommaren.

Är det dags att ompröva tvåterminssystemet?

För dem som svarar ja, är det främsta argumentet att kortare sommarlov kan gynna lärandet. Elever som har svårt att nå kunskapsmålen förlorar mest på att vara borta länge från skolan, menar de.

Långa lov kan också vara tunga för barn i svåra sociala miljöer. Samtalen till Bris ökar. Sommarlovet kräver dessutom pusslande i många familjer, när de vuxnas semester inte räcker till.

Vi behöver nollställa uppfattningen om hur ett läsår ska se ut, menar Sara Wettergren, skolborgarråd (L) i Malmö. Den politiska ledningen, som består av Liberalerna och Socialdemokraterna, har ställt sig bakom ett förslag från grundskoleförvaltningen om att testa tre terminer på ett par skolor. Försöket ska utvärderas av forskare.

Barn i socioekonomiskt utsatta områden skulle gynnas särskilt av kortare sommarlov, säger Sara Wettergren.

– Vi har extremt hög barnfattigdom i Malmö, och många elever som inte har svenska som modersmål. De tappar ofta mycket under sommarlovet. Det blir en ny startsträcka när de kommer tillbaka till skolan.

Förslaget syftar inte till mer undervisning, utan till bättre kontinuitet i lärandet. Men många bitar måste vara på plats innan det kan komma igång.

– Vi behöver få facken med på noterna, och kanske ansöka om ett särskilt tillstånd. Det här är vad vi vill göra, men huret är vi inte alls klara med, säger hon.

I Enköping drar troligen ett pilotförsök med tre terminer igång nästa år, efter ett partsgemensamt arbete med frågor om kompetensförsörjning och arbetsmiljö. I höst har ett arbetsgivarförslag varit ute på remiss i grundskolorna.

I förslaget har läsåret oförändrat antal dagar, men består av tre terminer. Det inleds i augusti och avslutas i juni, vilket skolförordningarna föreskriver. Därmed ligger det inom ramen för vad huvudmannen kan bestämma, säger Frank Stoor, tills nyligen utbildningschef i Enköping.

– Det är egentligen väldigt enkelt, säger Frank Stoor. Vi har bara flyttat två veckor från sommarlovet, och lagt dem i mars och november.

Förändringen är tänkt att ge bättre elevresultat och mindre stress för både elever och lärare.

– Vi hoppas få ett arbetsår som är betydligt lugnare, och där lärarna får mer tid för reflektion och utvärdering.

Personalen har hittills reagerat mest positivt, uppger Frank Stoor. Han räknar med vissa justeringar, beslut i nämnden i början av 2020 och start i några utvalda skolor till nästa höst.

Amerikanska gymnasiet i Göteborg slog upp sina portar i augusti 2019. Läsåret är tre terminer och löper mellan 13 augusti och 10 juni. Höstlov och sportlov är två veckor. För att få ihop de tre terminerna har man även fört samman studiedagar, som brukar ligga spridda över läsåret.

– Vi ville skapa förutsättningar för eleverna att lära sig så mycket som möjligt, säger rektor Peter Heddelin. Samtliga studier från 1908 och framåt visar att det långa sommarlovet är problematiskt för lärandet.

Eleverna får en betygsprognos i slutet av varje termin. För kunskapsutvecklingen skulle fyra terminer vara ännu bättre, anser han, men regelverket tillåter inte att undervisning läggs ut i juli.

Lärarna har semestertjänst. Indelningen i tre terminer ger dem bättre möjlighet till återhämtning, anser Peter Heddelin. De kan vara lediga minst en vecka på höst- och sportlov, och ändå ha tid för kompetensutveckling.

– Jag tror lärarna lockas av det här. När vi rekryterade hade vi 209 sökande till nio tjänster, säger han.

Tre terminer förekommer i till exempel Frankrike, Japan, Portugal och Storbritannien.

Flera partier har under åren lyft terminsfrågan, lokalt och på riksplanet. Efter beslut på senaste partistämman vill Centern ha en bred översyn av terminssystemet, i syfte att öka undervisningstiden.

– Det är problematiskt, kopplat till kunskapsresultat och inlärning, att vi har färre undervisningstimmar än andra OECD-länder, samtidigt som vi har så långt sommarlov, säger Fredrik Christensson, ledamot i utbildningsutskottet.

Tanken att ompröva sommarlovet, i syfte att få till mer undervisning, tilltalar Satu Harnesk. Hon är rektor för Herrestaskolan i Järfälla och andre vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund. 178 skoldagar, det är en rätt liten del av året, tycker hon.

–Tio veckors sommarlov blir väldigt långt i dagens flexibla arbetsliv. Föräldrarna är sällan lediga på det sättet, så vi har ändå barnen i verksamheten en stor del av tiden. Varför inte använda den tiden till undervisning och utbildning?

Särskilt för yngre barn skulle ett kortare sommarlov vara att föredra ur pedagogisk synvinkel, menar Satu Harnesk.

– De hinner nätt och jämnt lära sig läsa före sommarlovet. Sedan får de börja på ny kula igen i slutet av augusti.

Förändringen skulle förstås inte vara enkel, fortsätter hon. Lärarbristen och lärarnas arbetstider är två av knäckfrågorna.

–­ Men själva grundidén, att utnyttja tiden då barnen ändå befinner sig i verksamheten, till mer undervisning – den tycker jag man borde se över, säger Satu Harnesk. Det ska bli spännande att följa de försök som pågår.

Fler nyheter

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...