Nr 4/19 2019-05-27

Referenser allt mer viktigt i skolan

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en balansgång. Som referensperson förväntas du svara ärligt på frågor, men att sprida vissa uppgifter kan vara förtal.

Tidigare i år dömdes en lärare i Halland i tingsrätten för barnpornografibrott. Han hade arbetat i nästan alla halländska kommuner under en knapp tioårsperiod. En kommun polisanmälde honom efter anklagelser från elever om sexuella närmanden, som läraren nekade till. Polisutredningen lades ner. Efter det blev han utköpt.

Enligt uppgift i lokala medier ska läraren ha fått drygt två miljoner kronor i samband med uppgörelser där han fått lämna olika lärartjänster i regionen.

Skolinspektionen tog upp fallet efter mediebevakningen. Nu avgör Lärarnas ansvarsnämnd om legitimationen ska dras in.

Samtidigt betraktades läraren som skicklig. Referenser från tidigare arbetsgivare tycks inte ha blivit ett hinder för nya jobb.

När det mesta är frid och fröjd är det inte så krångligt att vara referensperson. Du är förberedd, blir kontaktad och svarar ärligt och sakligt på de arbetsrelaterade frågor som ställs.

Om det finns något slags problem blir det svårare. Vad ska du som referens berätta? Finns det något man faktiskt inte får säga?

Det är frivilligt att lämna referenser, betonar Pia Attoff, advokat och arbetsrättsexpert. Du kan svara ja, eller nej. Det gäller både då en medarbetare vill ha dig som referens och då frågan ställs under en rekryteringsprocess hos en annan arbetsgivare.

– Man är inte skyldig att slentrianmässigt ge referenser, och man är inte skyldig att vara positiv. Men man får inte heller tala illa om folk och påstå saker som man inte har grund för, säger Pia Attoff.

Frågan om referenser i arbetslivet handlar mer om moral än om juridik, menar hon. Men det är klokt att ha koll på reglerna om förtal.

Det är förtal, och straffbart, att peka ut en person som brottslig eller "klandervärd i sitt levnadssätt", eller på annat sätt sprida uppgifter som utsätter hen för andras missaktning. Undantaget är om uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig, eller om det var försvarligt att göra det. Man ska också kunna visa att uppgifterna är sanna, eller att det finns skälig grund för dem.

I ett mål i Arbetsdomstolen (AD 2002/121) krävde en lärare skadestånd av Stockholms stad för uttalanden som en rektor gjorde då han gav referenser.

Sammanfattat sa rektorn att läraren var "olämplig för arbete med barn", och motiverade det med att han var "kladdig".

Domstolen kom fram till att det i och för sig var förtal, men eftersom det var en referenssituation och det fanns skälig grund för uppgifterna, var det försvarligt att lämna dem. Den skäliga grunden i det här fallet var främst att det fanns en utredning från barnpsykiatrin, som stödde de uppgifter som rektorn lämnade.

Under förutsättning att det fanns skälig grund för uppgifterna, hade det snarast varit anmärkningsvärt om rektorn inte hade uttalat sig om saken, skrev AD.

Att referenspersoner ger värdeomdömen ligger i sakens natur. Men om de grundas på exempelvis misstankar om brott eller olämpligt beteende gäller det att ha ordentligt på fötterna.

– Det är viktigt att man inte felaktigt utpekar någon, om man inte har grund och bevis för det, säger Pia Attoff.

Vaga uttalanden kan vara lämpligare än klarspråk, menar hon. Det finns koder i språket runt referenstagning, som gör att budskap ofta går fram ändå. Att en god pedagog är "mindre kunnig på administration" betyder ungefär: slarvig. Och om en chef inte vill lämna omdömen om en tidigare medarbetare kan det i sig vara värt att notera.

Hon rekommenderar att referensfrågor sköts per telefon.

– Det är inte tillrådligt att skicka referenser per mejl. Då ställer lagstiftningen helt andra krav på dokumentation, eftersom det handlar om känsliga personuppgifter.

Det är olämpligt att medvetet skönmåla en medarbetare, men det är inte bedrägeri att ligga lågt med det negativa.

– Jag tror att det är ganska vanligt, att lyfta det som är bra och inte prata så mycket om resten, säger Pia Attoff.

Då allvarliga uppgifter inte kommer fram, beror det nog på att de rätta frågorna inte ställs, menar hon. Dessutom är uppgörelser där någon får sluta oftast konfidentiella.

– Då kan den som lämnar referenser inte gå ut och säga att personen blev utköpt. Det bör man som frågeställare ha med i beräkningen.

I grundskolan i Mölndal ska en fråga numera alltid ställas vid referenstagning: Hur avslutades medarbetarens anställning hos er?

Det berättar Ulrika Gustafsson, verksamhetschef för grundskola och grundsärskola i Mölndal, och ordförande i Sveriges Skolledarförbunds region Göteborg-Halland.

Det fall som nämns i början av artikeln visar att referenstagning kräver ett systematiskt arbetssätt, säger hon. Grundskolerektorerna i Mölndal diskuterar nu referensfrågor och delar erfarenheter i ledningsgruppen på ett sätt som de inte gjorde för några år sedan.

– Tidigare var det ofta ett ensamarbete, något man gjorde innan man kunde gå hem för dagen. Nu har vi mycket mer av ett tillsammans-tänk, säger Ulrika Gustafsson.

Samtalen om hur rektorer bör ta ­– och även ge – referenser gör att frågan kommer upp tidigare i rekryteringsprocessen.

– Vi tänker på referenserna redan under intervjun. Om det är något i yrkeshistoriken som inte riktigt stämmer kan vi säga att vi vill ha en referenstagning på den perioden. Vi låter inte heller alltid arbetstagaren avgöra vilka referenser vi kontaktar.

Rektorerna tar också fler referenser, minst två-tre per lärartjänst, berättar Ulrika Gustafsson.

– Vi ställer djupare frågor och ber om fler konkreta exempel. Referenstagning hör till det viktigaste vi kan göra, eftersom felrekryteringar kan få så stora konsekvenser.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...