2019-02-07

Så blir det med nya regeringen

Tioårig grundskola och möjlighet att stänga skolor – här ett axplock över vad som väntar skolvärlden med januariöverenskommelsen.

  • Förbättra kunskaperna i skolan -betona faktakunskaper i läroplanen, ge Skolinspektionen möjlighet att stänga skolor, betyg från årskurs 4 för skolor som vill.
  • Införa en tioårig grundskola.
  • Ge rätt stöd i tid - obligatorisk språkförskola från tre år, förverkliga läsa-skriva-räkna garantin, läxhjälpsgaranti, prioriterad timplan för elev som riskerar behörigheten till gymnasiet. Värna små grupper i förskola och fritidshem.
  • Skapa studiero - mobilförbud i klassrum, ta in yrkesgrupper ska kan avlasta lärarna. Ökade möjligheter att stänga av eller omplacera hotfull och våldsamma elever.
  • Likvärdiga förutsättningar - regionaliserade skolmyndigheter och professionsprogram för lärare och rektorer Fortsatt stärkt statligt stöd. Fler karriärtjänster i utanförskapsområden, definition av acceptabel lägsta-nivå för tillgång till elevhälsa.
  • Nya betyg i gymnasieskolan - ämnesbetyg i gymnasieskolan och bättre förutsättningar för mer kompensatoriska bedömningar inom betygssystemet.
  • Reformera lärarutbildningen - höjda krav och fler lärarledda timmar
  • Etableringsstopp - för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Befintliga skolor ska kontrolleras bättre.
Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...