2019-02-07

Så blir det med nya regeringen

Tioårig grundskola och möjlighet att stänga skolor – här ett axplock över vad som väntar skolvärlden med januariöverenskommelsen.

  • Förbättra kunskaperna i skolan -betona faktakunskaper i läroplanen, ge Skolinspektionen möjlighet att stänga skolor, betyg från årskurs 4 för skolor som vill.
  • Införa en tioårig grundskola.
  • Ge rätt stöd i tid - obligatorisk språkförskola från tre år, förverkliga läsa-skriva-räkna garantin, läxhjälpsgaranti, prioriterad timplan för elev som riskerar behörigheten till gymnasiet. Värna små grupper i förskola och fritidshem.
  • Skapa studiero - mobilförbud i klassrum, ta in yrkesgrupper ska kan avlasta lärarna. Ökade möjligheter att stänga av eller omplacera hotfull och våldsamma elever.
  • Likvärdiga förutsättningar - regionaliserade skolmyndigheter och professionsprogram för lärare och rektorer Fortsatt stärkt statligt stöd. Fler karriärtjänster i utanförskapsområden, definition av acceptabel lägsta-nivå för tillgång till elevhälsa.
  • Nya betyg i gymnasieskolan - ämnesbetyg i gymnasieskolan och bättre förutsättningar för mer kompensatoriska bedömningar inom betygssystemet.
  • Reformera lärarutbildningen - höjda krav och fler lärarledda timmar
  • Etableringsstopp - för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Befintliga skolor ska kontrolleras bättre.
Fler nyheter

Skolan har åtta månaders frist

2019-02-07

Skolverket har haft Storvretskolan som ett öppet ärende sedan 2016, i nära tre år. För första...

"Vi ska göra allt vi kan..."

2019-02-07

”Vi tar problemen på största allvar.” Det har varit något av ett mantra från Botkyrka kommun efte...

Äntligen höjs lönerna i Italien

2019-02-07

De italienska rektorerna får niotusen kronor mer i månaden. Det är den viktigaste delen i det nya...

Så blir det med nya regeringen

2019-02-07

Tioårig grundskola och möjlighet att stänga skolor – här ett axplock över vad som väntar...

"Bemöt problemen med empati"

2019-02-07

Elever med problematiska beteenden har ofta någon form av olöst problem. Det menar den amerikansk...