2019-02-07

Så blir det med nya regeringen

Tioårig grundskola och möjlighet att stänga skolor – här ett axplock över vad som väntar skolvärlden med januariöverenskommelsen.

  • Förbättra kunskaperna i skolan -betona faktakunskaper i läroplanen, ge Skolinspektionen möjlighet att stänga skolor, betyg från årskurs 4 för skolor som vill.
  • Införa en tioårig grundskola.
  • Ge rätt stöd i tid - obligatorisk språkförskola från tre år, förverkliga läsa-skriva-räkna garantin, läxhjälpsgaranti, prioriterad timplan för elev som riskerar behörigheten till gymnasiet. Värna små grupper i förskola och fritidshem.
  • Skapa studiero - mobilförbud i klassrum, ta in yrkesgrupper ska kan avlasta lärarna. Ökade möjligheter att stänga av eller omplacera hotfull och våldsamma elever.
  • Likvärdiga förutsättningar - regionaliserade skolmyndigheter och professionsprogram för lärare och rektorer Fortsatt stärkt statligt stöd. Fler karriärtjänster i utanförskapsområden, definition av acceptabel lägsta-nivå för tillgång till elevhälsa.
  • Nya betyg i gymnasieskolan - ämnesbetyg i gymnasieskolan och bättre förutsättningar för mer kompensatoriska bedömningar inom betygssystemet.
  • Reformera lärarutbildningen - höjda krav och fler lärarledda timmar
  • Etableringsstopp - för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Befintliga skolor ska kontrolleras bättre.
Fler nyheter

"Nu måste resultaten bli bättre"

2019-04-17

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras...

Fem frågor...

2019-04-17

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings,...

Ökade krav slår hårt mot förskolan

2019-04-17

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar me...

Satsning på professionen

2019-04-17

En ledande profession. Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Und...

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

2019-04-17

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräd...