Nr 3/19 2019-04-17

Satsning på professionen

En ledande profession.

Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Under våren tar förbundet fram en så kallad professionsdeklaration.

Kärnan i skolledarskapet – det har Sveriges Skolledarförbund nu tagit på sig uppgiften att definiera. Det är viktigt att skolledarna själva gör det. Att ingen annan gör det, menar förbundet.

Det handlar också om att definiera vilka uppdrag som andra kan göra för att skolledarnas möjligheter för ledning och styrning av skolan ska bli större.

Professionsdeklarationen har också en koppling till de så kallade professionprogrammen, som föreslogs av Skolkommissionen, och som nu utgör en del av januariavtalet mellan regeringen, C och L.

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...