Nr 3/19 2019-04-17

Satsning på professionen

En ledande profession.

Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Under våren tar förbundet fram en så kallad professionsdeklaration.

Kärnan i skolledarskapet – det har Sveriges Skolledarförbund nu tagit på sig uppgiften att definiera. Det är viktigt att skolledarna själva gör det. Att ingen annan gör det, menar förbundet.

Det handlar också om att definiera vilka uppdrag som andra kan göra för att skolledarnas möjligheter för ledning och styrning av skolan ska bli större.

Professionsdeklarationen har också en koppling till de så kallade professionprogrammen, som föreslogs av Skolkommissionen, och som nu utgör en del av januariavtalet mellan regeringen, C och L.

Fler nyheter

"Nu måste resultaten bli bättre"

2019-04-17

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras...

Fem frågor...

2019-04-17

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings,...

Ökade krav slår hårt mot förskolan

2019-04-17

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar me...

Satsning på professionen

2019-04-17

En ledande profession. Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Und...

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

2019-04-17

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräd...