Nr 1/19 2019-02-07

Skolan har åtta månaders frist

Skolverket har haft Storvretskolan som ett öppet ärende sedan 2016, i nära tre år. För första gången har inspektionen nu använt sitt skarpaste vapen, rättelse. - Vi utgår från att skolor både vill och kan rätta till bristerna, säger tf generaldirektör Tommy Lagergren.

Den erfarenheten att skolor rättar sig har Skolinspektionen också från Botkyrka kommun. Varför det inte fungerat i fallet med Storvretskolan, har man ingen förklaring till.

- Det är allvarligt att det inte har skett, säger Tommy Lagergren.

Huvudmannen har alltså fått flera chanser. Två vitesbelopp har förelagts huvudmannen och ett utdömts på 800 000 kronor.

- Det är bekymmersamt att elever drabbas, säger Tommy Lagergren.

Nu har kommunen åtta månader på sig från mitten av januari att tillsammans med de två "experterna" att se till att det äntligen sker något på skolan. Går det snabbare avslutas ärendet, funkar det inte efter de åtta månaderna kan Skolinspektionen fatta ett nytt beslut om fortsatt arbete i Storvretskolan.

Fotnot

De tidigare tillsynerna avslutades då Skolinspektionen bedömde att kommunen kommit tillrätta med bristerna.

Fler nyheter

"Nu måste resultaten bli bättre"

2019-04-17

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras...

Fem frågor...

2019-04-17

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings,...

Ökade krav slår hårt mot förskolan

2019-04-17

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar me...

Satsning på professionen

2019-04-17

En ledande profession. Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Und...

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

2019-04-17

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräd...