Nr 1/19 2019-02-07

Skolan har åtta månaders frist

Skolverket har haft Storvretskolan som ett öppet ärende sedan 2016, i nära tre år. För första gången har inspektionen nu använt sitt skarpaste vapen, rättelse. - Vi utgår från att skolor både vill och kan rätta till bristerna, säger tf generaldirektör Tommy Lagergren.

Den erfarenheten att skolor rättar sig har Skolinspektionen också från Botkyrka kommun. Varför det inte fungerat i fallet med Storvretskolan, har man ingen förklaring till.

- Det är allvarligt att det inte har skett, säger Tommy Lagergren.

Huvudmannen har alltså fått flera chanser. Två vitesbelopp har förelagts huvudmannen och ett utdömts på 800 000 kronor.

- Det är bekymmersamt att elever drabbas, säger Tommy Lagergren.

Nu har kommunen åtta månader på sig från mitten av januari att tillsammans med de två "experterna" att se till att det äntligen sker något på skolan. Går det snabbare avslutas ärendet, funkar det inte efter de åtta månaderna kan Skolinspektionen fatta ett nytt beslut om fortsatt arbete i Storvretskolan.

Fotnot

De tidigare tillsynerna avslutades då Skolinspektionen bedömde att kommunen kommit tillrätta med bristerna.

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...