Nr 2/19 2019-03-19

Succé för turnén om sexuella trakasserier

Ett förväntansfullt sorl fyller receptionen på ett hotell i Malmö. Mest gymnasieungdomar och deras skolledare. Det är slutspurt på en mycket framgångsrik turné – Backa. Men den har fått en fortsättning.

Vad hände med alla aktiviteter under #metoo-hösten?

Mycket rann ut i sanden, men en aktivitet, som Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson tog initiativet till blev mycket framgångsrikt, Backa.

Tanken var att elever och deras skolledare tillsammans skulle utbildas i hur man bemöter sexuella kränkningar och hur arbetet för en skola fri från kränkningar kan starta.

Vittnesmålen som kom från elever om trakasserier, från både kamrater och skolans personal, chockade många. Matz Nilsson sa att han aldrig hade anat omfattningen.

Efter en hearing med utbildningsdepartementet med anledning av #metoo, kom förslaget upp om en utbildningsturné bland landets skolor.

I höstas genomfördes. 208 skolor deltog och drygt 1 300 personer genomgick Backas endagsutbildningen.

Skolan ska vara en trygg arbetsplats – den är arbetsmiljön för elever, lärare, skolledning och annan personal. Den ska vara fri sexuella trakasserier. Vittnesmålen har visat på en helt annan verklighet.

- Skulle skolan vara en "vanlig" arbetsplats, skulle den fått stänga för länge sedan, menar Johan Pettersson som för dagen håller i utbildningen tillsammans med Emmalina Blomberg.

Nu får vi som deltagare ta ställning till en massa ord som beskriver manligt och kvinnligt. Föga förvånande hamnar ord som styrka, hårdhet på det manliga kontot, omhändertagande, lugn, snäll, på det kvinnliga.

Det visar sig att samma mönster framträder överallt. Vi diskuterar också ord som pojkflicka – kul, spelar med grabbarna, tuff!, och flickpojke – som inte får lika uppmuntrande omdömen.

Det är tyst i salen, vi är alla eftertänksamma. Tycker vi så alla?

En av fem elever på högstadiet har ofta upplevt sexuella trakasserier. Hänger det också ihop med hur vi ser på manligt och kvinnligt?

Nu är det dags för att eleverna och skolledarna att var för sig diskutera frågorna. Efter lunch samlas skolorna igen för att ta fram en handlingsplan. Vad kan vår skola göra till att börja med?

Det handlar om att skapa en jämlik och trygg skola. Alla mår sämre i en skola som är ojämlik och otrygg. Inte bara de elever som råkar mest illa ut.

Det gäller, säger Johan, som följer med skolledarna, att främja, förebygga och åtgärda. Att medvetandegöra, ifrågasätta och förändra. Utan att skuldbelägga.

Men skolan måste tala om vad som sker i skolan.

En rektor som arbetar i en skola med många nyanlända påpekar också att det är viktigt med språkkompetens. Jag förstår, säger han, vad eleverna säger till varandra och andra när jag går genom korridoren, tack vare att vi har samma modersmål. Men påpekar att det inte är bara han som har det, ta vara på all personals kompetens därvidlag.

Det kan börja i det lilla (det eviga problemet genom alla år, reds anm) skoltoaletterna. Se till att de funkar, är rena och går och låsa. Sätt upp duschdraperier i duscharna till omklädningsrummen.

Till det mer omfattande – varför inte samla skolans elever en timme en gång i månaden och tala om etik och moral? Och samla deras föräldrar och tala om samma sak.

Det går inte att backa. Ingen kan någonsin mer säga – det hade jag ingen aning om

- Bra, intressant, den bästa utbildning som vi varit med om. Nu kör vi!

Entusiasmen är äkta när deltagarna skingras.

Matz Nilssons beröm

- Det har varit otroligt glädjande att följa projektet, jag har själv deltagit vid två tillfällen. Backa visar på behovet att vi fördjupar oss i de här frågorna, hur vi möter och framför allt förebygger sexuella trakasserier i skolan. Genom webbutbildningen och materialet som finns på Backa.org kan nu fler ta del av. Vi ska diskutera hur vi kan fortsätta det här arbetet. Och inte minst berätta för regeringen om våra planer.

Fortsättning

Backaturnén fortsätter! Nu som webbutbildning på backa.org där varje skola kan ladda ned och gå sin egen utbildning. En tiominuters snabbkurs med kunskap om sexuella kränkningar och trakasserier. En verktygslåda finns också med bra material för diskussioner och samtal.

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.