Nr 4/19 2019-05-27

Ta ett gående möte - för hälsans skull

Googla på ”rektor och hälsa” och du får närmare två miljoner träffar. De flesta handlar om rektors ansvar för eleverna och skolans hälsofrämjande arbete. Frågan är hur skolledaren ska tänka om sin egen hälsa?

Elin Ekblom Bak är docent och högskolelektor i idrottsvetenskap vid GIH. Hennes forskning är inriktad på folkhälsa och fysisk aktivitet. Hon konstaterar att rektorer, precis som många andra yrkesgrupper, riskerar att bli alltför stillasittande under en arbetsdag där mötena avlöser varandra. Men det går att bryta traditionella mötesformer.

–Ta ett promenadmöte istället. En promenad på 20 minuter tillsammans med kollegorna är effektivt och kreativt.

Träning som blir ytterligare ett måste i en späckad kalender fungerar sällan i längden, enligt Elin Ekblom Bak.

Bättre då att försöka göra rörelse till en naturlig del av dagen. Hon påminner om att stillasittandet går att bryta med enkla medel. Det klassiska begreppet "ta en bensträckare" ska inte underskattas. Att stå då och då, istället för att bara sitta är bra för kondition och välbefinnande.

Skolledare är som chefer föredömen för många andra. När det gäller hälsofrämjande insatser i skolan menar Elin Ekblom Bak att alla måste dra åt samma håll. En motiverad rektor som vill ha mer rörelse i skolan räcker inte.

–Alla i organisation ska vara med på vad som ska göras och varför. Det måste finnas en positiv anda där alla är införstådda med mål och syfte, annars fungerar det inte, säger hon.

Elin Ekblom Bak är en av forskarna bakom en aktuell studie som visar alarmerande resultat om folkhälsan.

Närmare hälften av 350 000 undersökta svenskar har så dålig kondition att risken att drabbas av sjukdom är kraftigt ökad. Andelen med hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent mellan åren 1995 och 2017. Nedslående siffror men det finns hopp. Redan relativt små insatser ger goda resultat. Du behöver inte hårdträna för att må bättre.

–Det fina är att det inte behövs så mycket. För den grupp som inte motionerar i övrigt gör även små insatser stor skillnad. Som att promenera och gå i lite raskare takt mellan varannan lyktstolpe till exempel.

- Det är aldrig för sent att börja röra på sig,

Psykologen: Var snäll mot dig själv

Det senaste mötet med kollegorna kändes inte bra. I inkorgen väntar massor av obesvarade meddelanden. Skolans betygsstatistik är en besvikelse. Du känner dig otillräcklig och förebrår dig själv.

Självkritiken kommer ofta automatiskt medan det är svårare att hantera motgångar konstruktivt. Ett mänskligt beteende som är välbekant för psykologen Linda Wiik.

–Vi människor tycker inte om att misslyckas, konstaterar hon.

Linda Wiik arbetar med compassion, en terapiform som på svenska vanligen kallas självmedkänsla.

Compassion kan definieras som en öppenhet för egna och andras lidande. En öppenhet som gör det lättare att förstå och hantera känslan av otillräcklighet. Genom att utveckla ett inre lugn har du lättare att förstå dig själv och andra.

Om självförebråelserna istället tillåts ta överhanden uppstår en negativ spiral där det som fungerar väl hamnar i skymundan. Det kan leda till blockeringar som blir hinder för dig själv och omgivningen.

Linda Wiik menar att skolledarna har ett svårt uppdrag med många "beställare" som har önskemål och uppfattningar om vad som ska göras.

–För att förstå sig själv som ledare måste man ibland blicka inåt. Fundera över vad jag tycker är svårt och försöka fånga upp vad jag går igång på, säger hon.

Linda Wiik beskriver hur inre trygghet och medkänsla hänger ihop med att fungera bättre utåt. Du har förmåga att se att du är en del av en helhet, en gemenskap. Något som på en arbetsplats bidrar till ett klimat där alla jobbar tillsammans mot ett mål.

Självmedkänsla handlar inte om att sopa problem under mattan eller lägga locket på. Det gäller istället att sätta gränser och ställa rimliga krav, på sig själv och andra.

–Ett medkännande ledarskap är det mest effektiva sättet att leda. Nackdelen är att det går långsammare, säger Linda Wiik.

Fler nyheter

Lönen den viktigaste frågan

2020-09-16

Klart besked i enkäten - men hot och våld ett växande problem

Är vår krisberedskap god?

2020-09-16

Hur mår samhällets krisberedskap? Sociologiprofessor Erna Danielsson ser ett glapp mellan hur...

"Jag var nyfiken på hur det var att jobba privat"

2020-09-16

Efter 22 år som rektor i den kommunala världen tog Roy Jörgensen steget till den privata. Han...

Nu går tåget - är alla med?

2020-09-16

Förskola och skola står ständigt inför reviderade riktlinjer och direktiv, både från statligt och...

Gå rektorsprogrammet på sju ställen

2020-09-16

Nästa höst kan du välja att läsa rektorsprogrammet på sju lärosäten. Det bästa utbildningarna...