Nr 5/19 2019-08-30

Vem vinner Stora Skolledarpriset?

Nu börjar nomineringsperioden för Stora Skolledarpriset. I mars nästa år, Nordiska Skolledarkongressen den 17 mars, delas det ut för tredje gången.

Skolledare har en avgörande roll för barns och elevers utveckling och lärande, i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Det är den grundläggande tanken bakom Stora Skolledarpriset på 100 000 kronor, Sveriges största pris till skolledare och därför är skolledare viktiga att uppmärksamma. På Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg i mars nästa år delas det ut för tredje gången.

Nu har nomineringen startat.

Det finns en rad kriterier som ska vara uppfyllda.

Pristagaren ska var djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och handlar i överenstämmelse med den. Hen ska också ha skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på utveckling och förbättring och samarbeta med externa intressenter med mera.

Mer information finns på skolledarna.se. Senast den 31/12 ska nomineringarna vara inne.

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.