Nr 1/19 2019-02-07

"Vi ska göra allt vi kan..."

”Vi tar problemen på största allvar.” Det har varit något av ett mantra från Botkyrka kommun efter den upprepade kritiken från Skolinspektionen.

I till exempel ett pressmeddelande i september 2018 efter att kommunen dömts betala 1,9 miljoner kronor, meddelade den att man nu skulle arbeta vidare med Skolverket.

Samarbete med Skolverket gick sisådär. Det var svårt för verket att få till stånd möten, och det beslöt att pausa arbetet under hösten.

När beslutet om rättelse kom i mitten av januari i år meddelade kommunen att man "vidtar en rad åtgärder omedelbart". Bland annat ska nu ett åtgärdspaket sättas in.

Så här svarar, skriftligt, utbildningsdirektör Mikael Caiman Larsson på Skolledarens frågor:

Storvretsskolan har varit föremål för Skolinspektionens tillsyn sedan 2009. Flera inspektioner gjorts och pekat på det som nu finns med i beslutet 2019. För ett år sedan kom en ganska allvarlig kritik från inspektionen som föreslog en rad åtgärder. Varför kommer kommunens handlingsplan först nu?

- Vi ser mycket allvarligt på detta och på att de åtgärder som vi gjort hittills inte har varit tillräckliga, vi har uppnått effekter men inte så omfattande som vi önskat. Vi kommer nu göra allt vi kan för att komma tillrätta med bristerna så snabbt som möjligt. Det innebär bland annat att samarbeta med Skolinspektionen.

Hur har förvaltningsledningen stöttat skolledningen under den här tiden?

- Vi kommer att fortsätta och intensifiera vårt samarbete med Skolverket för att utveckla bland annat ledning och styrning på utbildningsförvaltningen med fokus på ständiga förbättringar.

Vad säger Botkyrka kommun till sitt försvar till en elev och dennes föräldrar som kanske gått hela sin grundskoletid i Storvretsskolan då man samtidigt har varit medveten om bristerna när det till exempel gäller undervisningen och studiero.

- För elevernas skull är det viktigt att säkerställa att vi kommer tillrätta med problemen så fort som möjligt. För att förhindra att en liknande situation ska uppstå igen kommer vi själva att vidta en rad åtgärder omedelbart. Exempel på åtgärder som vi vidtar är att vi omgående kommer att inrätta en ny funktion för att söka avvikelser, en grundskoleobservatör, kopplad till vår kvalitetsavdelning. Storvretskolan får omgående en ny rektor och vi gör organisatoriska förändringar i ledarskapet av rektor.

Skolinspektionens beslut har i slutet av januari vunnit laga kraft, under åtta månader kommer alltså två av kommunen betalda personer men utsedda av Skolinspektionen arbeta med att komma till rätta med skolans brister.

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...