Nr 1/20 2020-02-07

Assistenter inte bara positivt

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så många finns nu på Sveriges skolor visar en kartläggning från Linnéuniversitetet.

Att hantera social problematik och skapa trygghet i skolan har blivit en vanlig uppgift för lärarassistenterna, och att ge enskilda elever eller grupper av elever stöd i undervisning. Administrativa uppgifter och kommunikation med vårdnadshavare och myndigheter är andra exempel. Undervisning förekommer i mindre omfattning och då vanligtvis genom att lärarassistenten vikarierar för ordinarie lärare.

Forskarna har även utvärderat hur lyckade satsningarna blivit. De drar slutsatsen att det är viktigt att den titel funktionen fått rimmar hyggligt väl överens med de arbetsuppgifter som blir aktuella, och att detta varit tydligt från början.

Många av de som anställts som lärarassistenter har förvånats över att arbetsinnehållet blir mer reaktivt och akututryckningsliknande än vad de föreställt sig.

Lärarna upplever, å andra sidan, sin arbetsvardag som mer förutsägbar än tidigare. Många betonar också att antalet kontaktytor minskat märkbart.

Lärarna är inte genomgående positiva till förändringarna.

Generellt sett upplever de sig inte avlastade, något som sannolikt beror på att de ofta fått gå upp i undervisningstid.

Några påpekar också att de förlorat den överblick som de tidigare hade och att arbetet i viss mån blivit mer enformigt.

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.