Nr 1/20 2020-02-07

Assistenter inte bara positivt

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så många finns nu på Sveriges skolor visar en kartläggning från Linnéuniversitetet.

Att hantera social problematik och skapa trygghet i skolan har blivit en vanlig uppgift för lärarassistenterna, och att ge enskilda elever eller grupper av elever stöd i undervisning. Administrativa uppgifter och kommunikation med vårdnadshavare och myndigheter är andra exempel. Undervisning förekommer i mindre omfattning och då vanligtvis genom att lärarassistenten vikarierar för ordinarie lärare.

Forskarna har även utvärderat hur lyckade satsningarna blivit. De drar slutsatsen att det är viktigt att den titel funktionen fått rimmar hyggligt väl överens med de arbetsuppgifter som blir aktuella, och att detta varit tydligt från början.

Många av de som anställts som lärarassistenter har förvånats över att arbetsinnehållet blir mer reaktivt och akututryckningsliknande än vad de föreställt sig.

Lärarna upplever, å andra sidan, sin arbetsvardag som mer förutsägbar än tidigare. Många betonar också att antalet kontaktytor minskat märkbart.

Lärarna är inte genomgående positiva till förändringarna.

Generellt sett upplever de sig inte avlastade, något som sannolikt beror på att de ofta fått gå upp i undervisningstid.

Några påpekar också att de förlorat den överblick som de tidigare hade och att arbetet i viss mån blivit mer enformigt.

Fler nyheter

Han satte SKR på kartan

2020-11-24

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner,...

Nya regler om tillgänglighet

2020-11-24

Nybyggda arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, redan från början. Detsamm...

"Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel"

2020-11-24

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra....

Samband mellan hög social status i skolan och god hälsa

2020-11-24

Grunden för en god hälsa läggs under barn- och ungdomsåren. Att främja hälsa tidigt medför vinste...

Den vuxne i rummet klarar samtalet

2020-11-24

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt o...