Nr 1/20 2020-02-07

Assistenter inte bara positivt

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så många finns nu på Sveriges skolor visar en kartläggning från Linnéuniversitetet.

Att hantera social problematik och skapa trygghet i skolan har blivit en vanlig uppgift för lärarassistenterna, och att ge enskilda elever eller grupper av elever stöd i undervisning. Administrativa uppgifter och kommunikation med vårdnadshavare och myndigheter är andra exempel. Undervisning förekommer i mindre omfattning och då vanligtvis genom att lärarassistenten vikarierar för ordinarie lärare.

Forskarna har även utvärderat hur lyckade satsningarna blivit. De drar slutsatsen att det är viktigt att den titel funktionen fått rimmar hyggligt väl överens med de arbetsuppgifter som blir aktuella, och att detta varit tydligt från början.

Många av de som anställts som lärarassistenter har förvånats över att arbetsinnehållet blir mer reaktivt och akututryckningsliknande än vad de föreställt sig.

Lärarna upplever, å andra sidan, sin arbetsvardag som mer förutsägbar än tidigare. Många betonar också att antalet kontaktytor minskat märkbart.

Lärarna är inte genomgående positiva till förändringarna.

Generellt sett upplever de sig inte avlastade, något som sannolikt beror på att de ofta fått gå upp i undervisningstid.

Några påpekar också att de förlorat den överblick som de tidigare hade och att arbetet i viss mån blivit mer enformigt.

Fler nyheter

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...