Nr 6/20 2020-11-24

Han satte SKR på kartan

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har blivit en viktig aktör i den svenska skoldebatten. Så kan Per-Arne Andersson summera sina dryga tolv på SKR.

I januari fyller Per-Arne Andersson 68 år och lämnar därmed en lång karriär i skolan, bland annat som rektor, förvaltningschef och sedan 2012, avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på SKR.
Mycket har förändrats under hans tid på SKR, men i vid mening är det samma frågor i skoldebatten som diskuteras nu som när han tillträdde, menar han.
Med Öppna jämförelser som kom 2008 och 2009, blev det dock ett större fokus på kvalitetsfrågorna i skola. Det är idag en mer medvetens diskussion om resultat, resurser och kvalitet, menar han.
Och under åren har också debatten varit intensiv om skolans styrning.
-Ja, i princip är det samma diskussion som tidigare. Den är väldigt prematur, säger Per-Arne Andersson. Ingen har ju hittills förklarat vad ett förstatligande betyder.

Om det handlar om mer resurser till skolan så är staten välkommen med mer, det är inget som hindrar.
Men inte i form av nya statsbidrag, huvudmännen vill använda pengarna efter eget skön. Ett samlat bidrag skulle också ge utvecklingsarbetet en skjuts. Den nuvarande ordningen skapar väldigt mycket administration och gör, menar Andersson, att man inte får till ett utvecklingsarbete på sikt.
En hjärtefråga utifrån ett eget behov som skolchef, är SKRs nätverk för skolchefer. Det är han glad att ha medverkat till. Liksom att skolforskningen har kommit igång på allvar, både genom statliga Skolforskningsinstitutet men också genom Ifous, där cirka 150 huvudmän deltar.
- Jag tror att det är viktigt att skolhuvudmännen äger forskningsfrågorna, gör man det så tar man ett större ansvar för dem.
En framgång är också att arbetet med skolans digitalisering har tagit fart. SKR har varit lite kritiskt till att det har varit trögt i portgången, men Per-Arne Andersson är glad att SKR och regeringen nu har kommit fram till en ny överenskommelse och att Skolverket har fått resurser att fatta styråran.
På minussidan får man nog sätta upp regleringen i skollagen av rektors uppdrag och nu senast skolchefens. Det finns en risk att hamna i kläm mellan den lokala styrningen och det statliga regelverket, menar han. Och i förlängningen bli svårt att rekrytera både nya rektorer och skolchefer.
Vid årsskiftet lämnar han SKR. Men inte arbetslivet – det finns några bra erbjudanden som han funderar på.
Från skolvärlden?
- Det får vi se senare!

Fler nyheter

Han satte SKR på kartan

2020-11-24

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner,...

Nya regler om tillgänglighet

2020-11-24

Nybyggda arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, redan från början. Detsamm...

"Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel"

2020-11-24

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra....

Samband mellan hög social status i skolan och god hälsa

2020-11-24

Grunden för en god hälsa läggs under barn- och ungdomsåren. Att främja hälsa tidigt medför vinste...

Den vuxne i rummet klarar samtalet

2020-11-24

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt o...