Nr 6/20 2020-11-24

Han satte SKR på kartan

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har blivit en viktig aktör i den svenska skoldebatten. Så kan Per-Arne Andersson summera sina dryga tolv på SKR.

I januari fyller Per-Arne Andersson 68 år och lämnar därmed en lång karriär i skolan, bland annat som rektor, förvaltningschef och sedan 2012, avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på SKR.
Mycket har förändrats under hans tid på SKR, men i vid mening är det samma frågor i skoldebatten som diskuteras nu som när han tillträdde, menar han.
Med Öppna jämförelser som kom 2008 och 2009, blev det dock ett större fokus på kvalitetsfrågorna i skola. Det är idag en mer medvetens diskussion om resultat, resurser och kvalitet, menar han.
Och under åren har också debatten varit intensiv om skolans styrning.
-Ja, i princip är det samma diskussion som tidigare. Den är väldigt prematur, säger Per-Arne Andersson. Ingen har ju hittills förklarat vad ett förstatligande betyder.

Om det handlar om mer resurser till skolan så är staten välkommen med mer, det är inget som hindrar.
Men inte i form av nya statsbidrag, huvudmännen vill använda pengarna efter eget skön. Ett samlat bidrag skulle också ge utvecklingsarbetet en skjuts. Den nuvarande ordningen skapar väldigt mycket administration och gör, menar Andersson, att man inte får till ett utvecklingsarbete på sikt.
En hjärtefråga utifrån ett eget behov som skolchef, är SKRs nätverk för skolchefer. Det är han glad att ha medverkat till. Liksom att skolforskningen har kommit igång på allvar, både genom statliga Skolforskningsinstitutet men också genom Ifous, där cirka 150 huvudmän deltar.
- Jag tror att det är viktigt att skolhuvudmännen äger forskningsfrågorna, gör man det så tar man ett större ansvar för dem.
En framgång är också att arbetet med skolans digitalisering har tagit fart. SKR har varit lite kritiskt till att det har varit trögt i portgången, men Per-Arne Andersson är glad att SKR och regeringen nu har kommit fram till en ny överenskommelse och att Skolverket har fått resurser att fatta styråran.
På minussidan får man nog sätta upp regleringen i skollagen av rektors uppdrag och nu senast skolchefens. Det finns en risk att hamna i kläm mellan den lokala styrningen och det statliga regelverket, menar han. Och i förlängningen bli svårt att rekrytera både nya rektorer och skolchefer.
Vid årsskiftet lämnar han SKR. Men inte arbetslivet – det finns några bra erbjudanden som han funderar på.
Från skolvärlden?
- Det får vi se senare!

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...