Nr 3/20 2020-05-26

Krav på statlig finansiering

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett pressat ekonomiskt läge. Det är två erfarenheter just nu som Matz Nilsson drar efter två månader med en pandemi. Nu måste frågan om en statlig finansiering börja utredas.

När Sveriges Skolledarförbunds förbundsråd digitalt samlades i mitten av maj, kom rapporter från hela landet om pressade arbetsförhållanden för lärare men också rektorer.
Matz Nilsson får många samtal och signaler från medlemmar som sitter mitt i en korseld av lokala beslut, nationella riktlinjer, nya förordningar, och inte minst just nu, ett högt tryck från vårdnadshavare som vill ha svar och besked i oerhört många frågor.
Det mest oroande är, menar Nilsson, att många skickliga skolledare signalerar att de funderar på att lämna sina jobb.
Sedan i höstas har de ekonomiska förutsättningarna förändrats, många skolledare har fått stora sparbeting. Det har inte förändrats under pandemin, tvärtom.
Det är en utveckling som inte är hållbar och Matz Nilsson menar att nu måste en statlig finansiering till. Många små huvudmän kommer inte att klara att finansiera skolan i framtiden.
Statlig finansiering var ett av Skolkommissionens förslag, det upprepades i Åstrands utredning om likvärdighet i skolan. Men från nationell nivå är det ganska tyst.
I januariöverenskommelsen finns en punkt med, som man nu diskuterar partierna emellan, att få fram ett underlag till en utredning om statligt huvudmannaskap före valet 2022. Dessförinnan kommer ingen utredning att tillsättas. Med den takten är det föga troligt att det blir något utredningsförslag förrän tidigast 2023-24.
- Vi vet att rektorer är stolta över sitt arbete, och skulle välja det igen. Men nu är rektorer mycket pressade. Det bekymrar mig mycket.

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.