Nr 5/20 2020-10-23

Kvinnor - ta makten över era egna liv!

Barbro Dahlbom-Hall Barbro Dahlbom-Hall
- Framgång innebär att man prövar sina gränser och med det kommer alltid smällar, säger Barbro Dahlbom-Hall. Många begåvade chefer tror att de klarar sig utan det, men det är ofrånkomligt när man är ledare. Foto: Peter Knutson

Som tio budord formulerar ledarskapslegendaren Barbro Dahlbom-Hall sitt budskap till dagens yrkeskvinnor. Kärnan är: Du ska ta kommandot över ditt eget liv.

"Att vara kvinna över sitt liv" är namnet på en ny bok av Barbro Dahlbom-Hall. Efter fyrtio år som ledarskapskonsult, coach, författare och föreläsare sammanfattar hon sin kunskap i en bok riktad till kvinnor i karriären. Kvinnor som är chefer, eller som överhuvudtaget vill framåt i yrkeslivet.
Men det är ingen handbok i att krossa det berömda glastaket, säger Barbro Dahlbom-Hall med eftertryck då vi ses på hennes lägenhetsbalkong i Uppsala, tidigt i september. Uttrycket "krossa glastaket" retar henne faktiskt. Det ger intryck av att taket, som hejdar karriären för många kvinnor, är något som en individ lätt kan spräcka med huvudet, utan att skära sig sönder och samman. Så är det inte!

För att kunna förändra strukturer måste kvinnor gå samman och inse hur värdefullt det är att spegla sig i andra kvinnors erfarenheter, säger hon.
- Det är så viktigt med förebilder! Jag ser den här boken som en hyllning till alla de kvinnor jag mött i mitt arbete under åren. Det är många som varit med och lagt grunden till det samhälle som födde #metoo.
Boken tog fem år att skriva och Barbro Dahlbom-Hall har deklarerat att den är hennes sista. Fast helt säkert är det ju inte.
Hon ursäktar sig för röran då vi passerar genom köket. Hon och maken flyttade in i den nybyggda bostaden i våras, men hann inte komma i ordning innan coronaviruset slog till. Sedan har de haft sommarbostaden vid Höga kusten som bas. Hennes farmor var egen företagare och köpte marken där för snart hundra år sedan.
Barbro Dahlbom-Hall, som fyllde 79 i somras, är intensivt närvarande och lyssnande. Hon ger intryck av att vara genuint intresserad av andras erfarenheter. Flera gången börjar hon intervjua mig, mellan de frågor jag ställer till henne. Vinden rufsar till håret då hon lutar sig fram över kaffebordet.

Sedan 1980-talet har hon skrivit ett tiotal böcker om ledarskap och jämställdhet. Som konsult arbetade hon med chefs- och ledarskapsfrågor, både i Sverige och internationellt. Sida och FN hörde till uppdragsgivarna. I egenskap av ordförande i Sacos chefsutvecklingsutredning deltog hon i FN:s första kvinnokonferens, i Mexiko 1975. Hon var sakkunnig i riksdagen under den tid då medbestämmandelagen och jämställdhetslagen kom till.
I hennes föräldrahem pratades det mycket skola, eftersom mamman var hushållslärare. Men just skolledare har Barbro Dahlbom-Hall aldrig haft i uppdrag att utbilda.
- Länge ansåg man nog att rektorer kunde det här med ledarskap, bara för att de hade blivit rektorer. Men det är bland det svåraste man kan göra, att leda dem som har i uppgift att leda andra, så som lärarna leder barnen till kunskap, visdom och insikt.
Runt bokens tio budord tar Barbro Dahlbom-Hall upp olika infallsvinklar på att vara kvinna i karriären.
Det handlar om sådant som att inte fastna i en flickroll och inte heller bli "en morsa" på jobbet. Om att erkänna sin egen kompetens och bli medveten om strukturer. Andra teman är vad "bekräftelsedjävulen" gör med oss, hur kvinnor behöver hantera skulden över att aldrig räcka till och betydelsen av få upp ögonen för sin egen "hemsexism".

Ett budskap löper genom texten: Du måste ta ansvar för ditt eget liv, i yrket och utanför.
- Det har jag jobbat med hela tiden, att få kvinnor att förstå att det är du som styr ditt eget liv. Du ska vara kvinna över ditt liv, det är det viktigaste.
Ett budord handlar om smällarna, som är en ofrånkomlig följd av ledarskap. Just det budordet tar många läsare upp med henne, berättar hon. De har hunnit en bit in i karriären och hittills har det mesta gått bra. Nu förvånas de över bakslag.
- De vet att de är begåvade och trodde på något sätt att det skulle gå utan smällar. Men framgång innebär att man prövar sina gränser, och med det kommer alltid smällar. Det viktigaste är att man tar de här kliven och känner den glädje som det innebär.
Den som inte får några smällar är det "jävligt synd om", sammanfattar Barbro Dahlbom-Hall.
- Jag brukar inte svära, men just här passar det.

En hård smäll för egen del var den svåra reumatism som hon tidigt drabbades av. Den innebar återkommande operationer och gjorde att hon med tiden fick allt svårare att använda händerna. Att skriva på dator fungerar inte.
En annan smäll var direkt yrkesmässig. Tidigt på 1970-talet blev hon erbjuden arbete på Världsbanken. Mannen och döttrarna skulle följa med till USA. Det enda som återstod var det läkarintyg som krävdes för jobbet, en ren formalitet fick hon höra. Men läkaren som skulle skriva intyget avrådde från anställning, med motiveringen att Barbro Dahlbom-Hall borde vara hemma och ta hand om sina två små barn.
- Det var ett förskräckligt svek, minns hon.
Den sortens diskriminering var inte ovanlig på den tiden, fortsätter hon. Idag är diskrimineringen oftast mer subtil och svåråtkomlig. Men borta är den inte.

Det sjätte budordet handlar om att vara kvinna och en bra chef: "Du ska inte dräpa ditt jag för att vara ledare".
- För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv, säger hon. Du måste känna dina styrkor och svagheter och veta vem du är. Du ska vara stolt över att du är kvinna. De som är underställda dig behöver känna att min chef, hon har jobbat sig igenom de här sakerna.
I hur-frågorna finns ledarskapets kärna, menar Barbro Dahlbom-Hall. Hur får jag med mig medarbetarna? Hur klarar jag av att det pratas bakom min rygg? Hur ska jag orka? Ordet "hur" kan utläsas som humanism, utveckling och relationer.
Som chef behöver man ha ett område - utanför jobbet - som ger möjlighet till kreativitet, reflektion och distans. Hon tror på att läsa skönlitteratur och har fått igång många bokcirklar bland sina kursdeltagare. Men andra slags intressen kan förstås också fungera bra.
Den som ska leda andra måste också utveckla sig själv och vara beredd att förändras.

Slutligen gäller det att förstå att ledarskap handlar om relationer, säger hon. Inte om vänskap, men om respekt och om att kunna hantera konflikter. Det finns ofta personer i närheten som vill desarmera sin chef, det bör man vara medveten om.
Hon använder bilden av en "vippdocka" med rund, tung botten för att illustrera hur betydelsefullt det är att chefer är förankrade i sig själva.
- Har du den här tyngden i dig själv, så går det inte att välta dig. Du reser dig igen.
Det är också viktigt att ha en person utanför arbetsplatsen att prata fritt med. Det bör vara någon som både kan ge rak kritik och stötta när det behövs.
Än är arbetsdagarna inte slut för Barbro Dahlbom-Hall. Tillsammans med några andra kvinnor arbetar hon med att skapa en modell för mentorskap, av och för kvinnor. Arbetsnamnet är Qvintor. Äldre kvinnor vill gärna stötta yngre, säger hon. Att deras kunskap och erfarenhet inte tas bättre tillvara beror mycket på åldersdiskriminering.
- Yngre kvinnor säger: Ja, vi vill väldigt gärna vill ha stöd av äldre. Nu måste vi bara hitta en modell för hur det här kan göras. Det ska jag sätta mig med i helgen.

Barbro Dahlbom-Halls tio budord

  1. Du ska hedra din barndom.
  2. Du ska veta att du är något.
  3. Du ska inte låta skulden trycka ner dig.
  4. Du ska vara stolt över att vara kvinna.
  5. Du, bara du, kan ta hand om dig själv.
  6. Du ska inte dräpa ditt jag för att vara ledare.
  7. Du ska inte tro på framgång utan smällar.
  8. Du ska ta vara på den makt du har.
  9. Du ska se och förstå strukturerna.
  10. Du ska vara kvinna över ditt liv.

"Att vara kvinna över sitt liv" är utgiven på Romanus & Selling, 2020

Fler nyheter

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...