Nr 5/20 2020-10-23

Långsiktighet ger resultat

Anders Härdevik Anders Härdevik
Stridbar. Anders Härdevik ogillar de förenklingar som han anser präglar dagens skoldebatt. Han vill i möjligaste mån freda det som gör skillnad: mötet mellan lärare och elev. Foto: Margaretha Holmqvist

I Enköping gäller kontinuitet i stället för spektakulära utspel. Glöm ”Quick fix.” Satsa i stället på det magiska mötet mellan elev och lärare. Det säger Anders Härdevik, verksamhetschef inom grundskolan i Enköping.

Magiskt. Anders Härdevik blir närmast poetisk när han beskriver samspelet mellan lärare och elev. Rösten får en desto skarpare ton när han beskriver svensk skoldebatt som han menar präglas av "mycket känsla och lite förnuft."
–Vi är inte ens överens om vad bra resultat i skolan är. Att besvara den frågan borde vara det centrala, säger Anders Härdevik.
Han tycker att skolan fått rollen som slagträ i en opportunistisk debatt med till synes enkla lösningar på komplexa situationer. Opportunistiska utspel om allt från kepsar till betyg ger kanske rubriker men knappast resultat som gagnar elevernas utveckling. Tvärtom kan det störa skolans arbete.
–Hårt jobb ger inte många klick, tillägger han bitskt.

Anders Härdevik vill inte kalla det arbete som sker i Enköping för en "modell", det riskerar att leda tankarna till just det "quick fix" han så gärna vill undvika.
Arbetet i kommunens grundskolor bygger på långsiktighet med målsättningen att varje elev ska vara behörig till gymnasieskolan. Elevernas utveckling följs upp regelbundet och "nuläget" analyseras för att kunna ge eleverna det som krävs för att nå målen. De nationella proven rättas centralt i kommunen för att ge bra rättssäkerhet.
–I Enköping fokuserar vi på det arbete som rektorer och lärare gör fem dagar i veckan. Vi har en hög andel behöriga lärare och en rektorsgrupp som är stabil över tid, berättar han.
Han framhåller att kontinuitet är viktigt men att organisationen inte får vara tungfotad.
–Vi har samtidigt en flexibel organisation som gör att vi kan hjälpa varandra och ändra på det som går fel, säger Anders Härdevik.

Kommunala grundskolan i Enköping

Bärande begrepp i skolornas utvecklingsprocess

  • Bra verksamhet har inte med tur och tillfällighet att göra
  • Personligt ansvar för uppkommet resultat
  • Bedömning för lärande, eleverna ska veta vad som förväntas av dem

Begreppen har varit utgångspunkt för den gemensamma syn skolorna har på progression som mått på kvalitet. Ett kvalitetssystem som bygger på invärde i relation till utvärde har utarbetats.

Rektor: Bra verksamhet är hårt slit

Hårt arbete från måndag till fredag. På Bergvretenskolan står elevernas långsiktiga lärande i centrum.

Försteläraren Ann-Charlotte Silén och rektor Frida Johansson. Foto: Margaretha Edling

 

Försteläraren Ann-Charlotte Silén och rektor Frida Johansson. Foto: Margaretha Holmqvist

På Bergvretenskolan vill eleverna ha koll på läget. "Är du en sån där rektor?" En av de yngsta eleverna fångar in skolans rektor Frida Johansson när hon besöker en förskoleklass. Det är annars lugnt och stilla inne i klassrummet. Barnen lär sig foga samman bokstäver till ord. O-S-T blir ...ja, det där börjar de kunna. En flicka lägger pussel med koncentrerad min medan andra barn jobbar vid sina plattor.
–Bra verksamhet är ett hårt slit, och jag vill göra skillnad på riktigt. Det går när det finns flexibilitet och tillit till varandra, säger Frida Johansson.

Hon sätter därmed ord på den tes som driver Enköpings grundskolor, att en bra skola varken beror på tur eller tillfällighet.
Bergvretskolans rektor berättar om en inte helt traditionell väg in i yrkesrollen. När hon en gång började arbeta i skolan var det som skoladministratör, hon utbildade sig till lärare och kände att ledarskapet lockade henne alltmer. Efter att ha varit rektor på några mindre skolor är hon sedan i våras här på kommunens största grundskola och stortrivs.

Frida Johansson ser flera styrkor i det arbetssätt som präglar kommunens grundskolor. Målmedvetenheten tilltalar henne, med fokus på elevernas utveckling över tid, från förskoleklass till årskurs nio. Som rektor har hon stöd hos förvaltningen och rektorsgruppen träffas ofta. Hon beskriver ett arbetsklimat som både erkänner misstag och lyfter fram goda resultat.
–Det svåraste är att få alla elever att nå målen och att få bästa möjliga effekt på de resurser vi har, vi har inget överflöd och då måste vi hamna rätt, konstaterar hon.

Ann-Charlotte Silén, förstelärare i förskoleklass, tycker att den nya rektorn har "något bra på gång" i form av tydligt ledarskap och tillit till skolans personal. Det ger trygghet att fokus hela tiden ligger på eleverna. Hon har jobbat länge i skolans värld och vill fånga upp vad gör eleverna motiverade och engagerade. En nyckel är att lära känna varje barn och deras förmågor.
–Vi har en bra kunskapsöverlämning här, berättar Ann-Charlotte Silén, som har nära kontakt med barnen redan när de går i förskolorna i området.
Hos fjärdeklassarna är lärarna Anna-Karin Axtelius och Susanne Lindholm inne på samma spår. Båda har jobbat länge på skolan och har sett förändringarna komma. Från tiden med "en klass, ett klassrum" till mer samarbete för elevernas bästa.
–Här löser vi saker tillsammans och ställer upp för varandra, säger Susanne Lindholm.

Lärarna tipsar varandra om olika metoder i undervisningen. Allt för att kunna lägga energin på rätt saker och slippa upprepa sådant som fungerar mindre bra. Ledarskapet är viktigt, och att skolledningen har förtroende för personalen.
–Frida har inte varit här så länge och jag uppskattar den tid hon lägger på att lära känna oss. Det finns en stark tilltro till vad vi kan åstadkomma, och att vi jobbar så integrerat ger goda resultat, säger Anna-Karin Axtelius.

Fler nyheter

Han satte SKR på kartan

2020-11-24

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner,...

Nya regler om tillgänglighet

2020-11-24

Nybyggda arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, redan från början. Detsamm...

"Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel"

2020-11-24

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra....

Samband mellan hög social status i skolan och god hälsa

2020-11-24

Grunden för en god hälsa läggs under barn- och ungdomsåren. Att främja hälsa tidigt medför vinste...

Den vuxne i rummet klarar samtalet

2020-11-24

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt o...