Nr 3/20 2020-05-26

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

Pär Hansson Pär Hansson
Pär Hansson blev chef över sina gamla lärare. En ömsesidig stolthet, säger han.

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och undervisningen följer särskolans läroplan. Annars är det mesta som på vilken skola som helst, säger rektor Pär Hansson.

År 2018 firade gymnasiesärskolan Norrängsskolan i Hässleholm jubileum med pompa och ståt. Då var det femtio år sedan skylten med ordet "idiotanstalt" plockades ned och ersattes med "särskola". På plats var den förra rektorn Lars Rosén, som kunde berätta om resan från institution till skola.

Rektor Pär Hansson låter lite rörd då han pratar om den där dagen, då elever, personal, föräldrar och politiker firade skolan. Stolt också. Stoltheten över elever och medarbetare löper som en röd tråd genom vårt samtal. Vi hörs på telefon, eftersom virusläget hindrar fysiska besök.

Norrängsskolan har ett individuellt program och sex nationella. Majoriteten är yrkesinriktade och alla fyraåriga. Här går 105 elever, varav nio bor på skolans internat, måndag till fredag.

När Pär Hansson kom hit som rektor för sex år sedan slogs han av den höga personaltätheten. Här finns 55 medarbetare: yrkes- och ämneslärare, elevhälsopersonal, boendepersonal och ett fyrtiotal elevassistenter.

- Det var jag inte van vid från grundskolan och gymnasiet, säger han. Men när det gäller eleverna är det mer likheter än skillnader, även om våra inte har kommit lika långt kognitivt. Vi ska hjälpa dem att utvecklas och bli så självständiga som de bara kan, utifrån sina förutsättningar. Då behövs det mycket duktig personal runt om.

Ett viktigt inslag är praktiken, som på yrkesprogrammen är 22 veckor.

- Ett mål som alltid hänger över oss är att vi ska öka elevernas anställningsbarhet. Alla som slutar skolan har en sysselsättning, de vet vad de ska göra efter gymnasiet.

Det kan vara anpassad daglig verksamhet inom omsorgen. Vissa före detta elever jobbar på kommunala caféer eller parker, berättar Pär Hansson. Andra har anställningar hos "vanliga arbetsgivare", med eller utan lönebidrag.

Sedan 24 mars pågår all gymnasieundervisning i kommunen på distans.

- Det fungerar inte hundraprocentigt i särskolan. Vi förbereder oss för att kunna öppna igen, sakta men säkert. Hur kan vi ordna något slags fin och traditionsenlig skolavslutning för de tjugosju fjärdeårseleverna? Det är en väldigt viktig fråga just nu.

Flera gånger återkommer Pär Hansson till hur bra han trivs med att få arbeta med kunniga, engagerade människor och se ungdomar utvecklas.

- Jag blir glad nästan varje dag.

Från början hade han ingen tanke på ett yrkesliv i skolan. Han var löjtnant på P6 i Kristianstad då regementet lades ner på 1990-talet. Han tog lärarexamen, jobbade på högstadiet och sökte med tiden nya utmaningar. Första rektorstjänsten var på den skola i Vinslöv där han själv varit elev.

- Jag blev chef över mina gamla lärare. Min bedömning är att stoltheten var ömsesidigt, säger han och skrattar lite.

Den militära bakgrunden har varit till nytta i yrkeslivet, tycker han. Som chef vill han lyssna och ta vara på andras kompetens. Men också kliva fram och ta svåra beslut när det behövs.

Han arbetar mycket och tycker att arbetsmiljön är bra. Men i det fackliga uppdraget ser han exempel på orimliga villkor. Rektorer som nästan jämt arbetar långt mer än 40-timmarsvecka har inte fått rätt förutsättningar för uppdraget!

- Det gäller att lära sig delegera också, och inse att man inte vara bäst på allt, säger han. Var och en måste vara sitt eget skyddsombud.

Namn: Pär Hansson

Född: 1966

Uppdrag: Rektor, gymnasiesärskola, Hässleholm. Ordförande för Sveriges Skolledarförbund i Hässleholm/Osby, ledamot av regionstyrelsen.

Utanför jobbet: Sambo, 19-årig son. Jagar älg, vildsvin, hjort med mera under säsong. Badar gärna i havet, så ofta som möjligt. Återflyttad till barndomsbyn Vinslöv. Föreningsaktiv på hemmaplan. "Jag hade en väldigt bra uppväxt. Nu vill jag ge tillbaka lite till Vinslöv."

Fler nyheter

Krav på bra förutsättningar

2021-05-25

En ny utbildningspolitisk policy, förberedelser inför en eventuell ny organisering och oförändrad...

Göteborgs nya organisation snart färdig

2021-05-25

Nu håller den stora omorganisationen av grundskoleförvaltningen i Göteborg att gå in på sluttampe...

Digital teknik ger utdelning

2021-05-25

- Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR - Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR

I en aktuell avhandling visar Annika Agélii Genlott hur digital teknik kan förbättra elevernas...

Skolchefen i kläm mellan nationell och lokal kontroll

2021-05-25

Lars Svedberg är docent i pedagogik och legitimerad psykolog. Han har gedigen erfarenhet av...

"Strategisk planering är kontraproduktiv"

2021-05-25

Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare. Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare.

Stabilt ledarskap och engagerade medarbetare. Det är nyckelfaktorer för att skapa kvalitet. Men...