Nr 5/20 2020-10-23

Stor omsättning av rektorer

80 procent har bytt jobb efter fem år. "Det är alarmerande" Ett år stannar rektor. Sedan är det dags för en ny. Förra läsåret var bara två av tio rektorer kvar på samma skola som läsåret 2014/15.

Det är Skolverket som har sammanställt ny statistik för omsättningen bland grund- och gymnasieskolans rektorer. Den visar att rörligheten är mycket stor bland dem, en stor majoritet byter jobb under en femårsperiod. Läsåret 2014/15 har jämförts med förra läsåret, 2018/19.
En stor majoritet, men inte alla grundskolerektorer, 80 procent, arbetade på samma skola både 2018/19 som året dessförinnan. Tre år tillbaka hade sex av tio rektorer bytt jobb, efter ytterligare fem år är bara två kvar på samma skola som 2014/15.
Gymnasieskolans rektorer har bytt skola efter ett och tre år på liknande sätt, men stannar lite sedan lite längre på sin nya skola. Efter fem läsår är tre av tio gymnasierektorer kvar på samma skola.
Skillnaderna är inte så stora mellan kommunala och fristående huvudmän.
- Omsättningstakten är förödande för vårt skolsystem, kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson Skolverkets statistik. Det är alarmerande och det borde får nationella och lokala politiker att sätta ned foten.
- Det visar också att den styrmodell vi har inte fungerar längre.
Nilsson ser tre frågor som spelar in för omsättningen; styrmodellen fungerar inte, ansvarsavståndet har minskat, det måste ske en satsning på rektorerna, och den tilliten till skolans ledare måste bli bättre.
Anna Forssell, ansvarig för rektorsprogrammet på Skolverket, håller med om att det är en oroande bild.
- Bilden stämmer väl överens med den bild vi har fått tidigare. Det är ingen positiv bild.
Men i första hand är det här en fråga för skolans huvudmän, menar hon.
Skolinspektionen publicerade för ett år sedan en rapport hur huvudmän skapar, eller inte, kontinuitet på skolor med många rektorsutbyten. Få huvudmän gör en analys av rektorsomsättningen, visade Skolinspektionen. Den kunde också konstatera att skolutvecklingen riskerar att avstanna med täta rektorsutbyten, något som forskning har visat.
Rapporten stannade vid huvudmännens arbete – om de analyser konsekvenserna av rektorsbytena, och vilka ändamålsenliga åtgärder man genomför när rektorer slutar efter en kortare tid, för att upprätthålla styrningen och ledningen på skolan.
Men frågan varför rektorer byter jobb, har ingen, varken inspektion eller Skolverket gått vidare med.
- Det vore önskvärt med en fördjupning av den frågan, säger Anna Forssell.

Fotnot

Se också Matz Nilssons ledare på sid 3.

Fler nyheter

Han satte SKR på kartan

2020-11-24

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner,...

Nya regler om tillgänglighet

2020-11-24

Nybyggda arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, redan från början. Detsamm...

"Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel"

2020-11-24

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra....

Samband mellan hög social status i skolan och god hälsa

2020-11-24

Grunden för en god hälsa läggs under barn- och ungdomsåren. Att främja hälsa tidigt medför vinste...

Den vuxne i rummet klarar samtalet

2020-11-24

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt o...