Nr 1/20 2020-02-07

Tre frågor...

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rektor för Edströmska gymnasiet i Västerås.

Hur tänker du kring ditt nya uppdrag?

- Jag får börja med att sätta mig in nuläget och tror att det blir mycket nätverkande i de 24 regionerna. Teknikcollege är ett jättebra koncept och har en stark organisation! Det blir enormt intressant att få vara med och göra en insats för industrins konkurrenskraft och för ett effektivt samarbete kring det. Det är bristyrken som vi utbildar till, yrken som verkligen behövs. I skolans uppdrag finns att arbeta med internationalisering, och det är något som Teknikcollege bör gå hand i hand med.

Hur ser du på möjligheterna att locka unga människor till industriutbildningarna?

Där är vi på rätt väg. Bilden av yrkena som vi utbildar till håller på att förändras och fler förstår att det finns många olika, och utvecklande arbeten inom industrin. De yrkesförberedande gymnasieprogrammen stänger heler inga dörrar, utan kan vara en grund för högskolestudier. På den skola jag arbetar nu ser vi att fler elever väljer "högskolespåret."

Vi är långt ifrån där vi vill vara när det gäller antalet som söker även om det börjar bli bättre. Men det handlar inte bara om antal, uppdraget är större än så. En jämnare könsfördelning med fler kvinnor tillför ytterligare en dimension som industrin behöver.

Vilka andra utbildningsbehov ser du i industrin?

- Vi behöver få fler kortare utbildningar som leder till karriärskiften och eller att som arbetslös bli anställningsbar. Omställning är viktig i industrin och det behöver vi bli bättre på i Sverige, det visar till exempel fordonsindustrins utveckling mot med el- och hybridbilar.

Fakta: Teknikcollege

Inom ramen för Teknikcollege samarbetar företag, kommuner och utbildningsanordnare kring industrins kompetensförsörjning. Det finns 24 certifierade regioner, 150 utbildningsanordnare och omkring 3000 samverkansföretag över hela landet.

En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge kunskap som företagen efterfrågar och därmed långsiktigt bidra till att öka industrins konkurrenskraft.

Teknikcollege tillkom 2004 på initiativ av arbetsgivare och fackförbund inom industrin, genom Industrirådet.

Läs mer: https://teknikcollege.se

Fler nyheter

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...