<

Nr 5/20 2020-10-23

"Vilken kraft det finns i ett fungerande lag"

Jon Borka Jon Borka
Ett glädjeämne för rektor Jon Borka är att bolla idéer i personalgruppen. Det skapar, menar han, en lösningsfokuserad dynamik. Foto: Johanna Svensson

Fotboll har alltid varit en del av livet för Jon Borka, rektor i Jönköping. Han vet vilken kraft det finns i ett välfungerande team.

– Som rektor är man ingenting utan sin personal. De är mina experter, säger Jon Borka, rektor för Ljungarumsskolan 7-9 i Jönköping. Han tog över rektorsposten 2018 efter tre år som biträdande.
Skolan ligger strax söder om centrum, mellan ett villaområde och E4:an. Här finns 438 elever och ett femtiotal anställda.
Här finns även en särskild verksamhet – Tal och kommunikation – med 15 platser för elever som diagnosticerats med grav språkstörning av generell karaktär. De har särskilda undervisningsgrupper i svenska, engelska och matematik. Annars går de integrerat i vanliga klasser, med egna lärare som stöd.
Organisationen fungerar mycket bra, tycker Jon Borka. Den förbereder eleverna för gymnasiet, som saknar särskild verksamhet för dem.
– Plus att jag tror på integrering så långt det är möjligt.

Sättet att jobba förklarar också den tolerans som präglar skolan, menar han. Ett stabilt och aktivt trygghetsteam är en annan viktig pusselbit.
För de nya sjundeklassarna inleds läsåret med en dags lägerskola. Fritidsledarna och kuratorn håller i samarbetsövningar och eleverna introduceras i skolans regler och förhållningssätt.
– Det tar tid och kraft, men betyder mycket för att sätta grupperna.
Jon Borka tog vägen via komvux till läraryrket. Innan dess arbetade han inom industrin. Efter 14 år som lärare i svenska och engelska vill han som rektor ge elever bättre förutsättningar att lyckas, genom att skapa goda förutsättningar för undervisningen.
Ledaridealen formades i idrottsvärlden. Fotboll har varit ett viktigt inslag i Jon Borkas liv sedan småbarnsåren.
– Jag tänker mycket på att jag leder, men vi gör jobbet tillsammans. Jag vet vilken kraft som finns i fungerande lag.
Biträdande rektorn Malin Haag är ett stort stöd, liksom två kollegiala nätverk.

Till det bästa i jobbet hör mötena med elever. Som när han nyss startade en idrottslektion, i brist på vikarie. Han slogs av elevernas kompetens och initiativförmåga.
– De visste vad de skulle göra, hämtade grejor och satte igång. Jag kunde se att egenansvar och annat som vi jobbar med faktiskt funkar i praktiken. Det skänker mig glädje.
Ett annat glädjeämne är att bolla idéer i personalgruppen och vara del av en lösningsfokuserad dynamik.
Högt på dagordningen i höst står ett pågående utvecklingsarbete för att skapa mer tillgängliga lärmiljöer. Det bottnar i lärarnas behov av nya verktyg för att motivera elever. Som startpunkt läste alla handboken Lektionsdesign av Helena Wallberg.
– Vi behövde sätta ord på hur vi faktiskt arbetar och vad vi vill, och också kunna kommunicera det utåt. Det utmynnade i ett arbetsmaterial vi kallar Ljungarumsmodellen, som vi ska arbeta vidare med.

Även skolans resurscentrum utvecklas. Sedan våren 2019 arbetar två pedagoger särskilt med elever som mår dåligt och har hög frånvaro. Fokus ligger på att få dem till skolan överhuvudtaget, med målet att de så småningom ska återgå till en vanlig klass.
– Arbetet bygger på kontinuerlig personlig kontakt. Det kan ta upp till sex veckor att bygga upp en tillit, men att skapa relationer är en framgångsfaktor som vi börjar se effekter av, säger Jon Borka.

Namn Jon Borka
Född 1968
Uppdrag Rektor Ljungarumsskolan 7-9
Utanför jobbet: Familjen, hustrun Anna Karin och utflugna barn 23 och 27. "Vi är familjehem och de växte upp hos oss. "
Började spela fotboll i 4-årsåldern. Leder nu ett lag (div. 6) inom Norrahammars GIS. Styrelseledamot i klubben.
Läser mycket. Nu Paasilinnas Livet är kort... + en faktabok om råttor.
Talar - utöver svenska – rumänska, serbiska, bosniska och kroatiska. "Har haft stor nytta av min bakgrund i yrket." Svenskt och serbiskt medborgarskap. Föräldrarna arbetskraftsinvandrade från dåvarande Jugoslavien innan han föddes.

 

Fler nyheter

Höjda löner i sämre takt

2021-02-09

Löneutvecklingstakten bromsar in. Förra året fick Sveriges Skolledarförbunds medlemmar en...

Linnéuniversitetet får åter utbilda rektorer

2021-02-09

Efter sex år utan rektorsprogram, gör Linnéuniversitetet comeback som rektorsutbildare. Stark...

Många skolledare ligger nära utmattningssyndrom

2021-02-09

I denna artikel berättar vi om bakgrunden till vårt treåriga forskningsprojekt ”Skolledares...

All koll på undervisningen

2021-02-09

Monica Sonde Monica Sonde

Pandemin med dess följder och en likvärdig utbildning – det är två frågor som kommer att uppta...

Nya skolor - med skolledare i fokus

2021-02-09

Glömstaskolan Glömstaskolan

Grannkommunerna Huddinge och Botkyrka växer så det knakar. Befolkningstillväxten gör behovet av...