Nr 1/21 2021-02-09

All koll på undervisningen

Monica Sonde Monica Sonde
Monica Sonde, ny chef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och regioner. Foto: Christian Ferm

Pandemin med dess följder och en likvärdig utbildning – det är två frågor som kommer att uppta mycket av Monica Sondes tid när hon om några veckor blir ny chef för avdelningen för skola och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Men överordnat allt är att ha koll på kvaliteten i undervisningen.

Den första mars tar utbildningsdirektören i Södertälje Monica Sonde plats på en av skolsveriges centralaste stolar, som chef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Bakom sig har hon en lång erfarenhet från förskola, skola och förvaltning. Men chef hade hon inte tänkt bli när hon började som förskollärare.
- Nej, jag ville jobba med utveckling, säger hon. Jag såg inte kopplingen direkt mellan utveckling och ledarskap.
Men hon blev övertalad att bli chef för åtta språkpedagoger som jobbade i ett språkprojekt i Skärholmen i Stockholm. Det var början på en rad chefsjobb inom skolan, men också några få år inom socialförvaltningen, då som sektionschef för barn och ungdom.
- Det var mycket lärorika år, säger Monica Sonde.

Samarbetet mellan skola och socialtjänst är en evig fråga och som utbildningsdirektör i Södertälje kan hon se att exakt samma diskussioner pågår fortfarande om vilket ansvar respektive verksamhet har.
- Men en framgångsfaktor för samarbetet är att man först och främst har koll på sin egen verksamhet. Har man inte det blir man nog ännu mer frustrerad och kritiserar lättare andras verksamhet istället för att kroka arm med varandra.
- Har man koll på och trygghet i sin egen verksamhet, får man också respekt och tillit till den andres uppdrag. Då kan man tillsammans lyfta blicken och se vad man kan åstadkomma ihop. Hon tillägger dock genast, att mycket har blivit bättre. Men fastnar man, ja då känns det som en evig fråga.
Vi är lite dåliga på att stanna vid det som fungerar, anser hon. Men när man gör det, lyfter man gärna upp goda exempel. Monica Sonde vill hellre lyfta lärande exempel, som kan vara framgångsrika, men också ge erfarenheter för förändring och förbättring. Det är viktigt att stanna upp som där något har fallerat och analysera det.

Efter 24 år i Stockholms kommun flyttade hon något söderut, till Södertälje, och började arbeta som verksamhetschef för grundskolan i kommunen. En kommun som uppenbarligen är en bra utgångspunkt för centrala jobb inom skolvärlden i Sverige. Hon arbetade under Peter Fredriksson och efterträdde honom som utbildningsdirektör när han blev generaldirektör för Skolverket.
Men som rektor har hon inte arbetat.
- Nej, det blev inte så. Den frågan dök upp när jag blev verksamhetschef för grundskolan i Södertälje – kan man vara verksamhetschef utan att ha varit rektor? -, men jag har arbetat så mycket med skolledare och rektorer så jag har inte känt att det varit ett hinder.
- Ibland har det säkert försvårat, men ibland har det också förenklat. Jag har kunnat ställa andra frågor och inte hela tiden utgått ifrån hur 'jag gjorde'. Men det gäller att vara medveten om vilka erfarenheter och kunskaper man har och vad man behöver komplettera med.

När hon tillträder sitt nya jobb väntar förstås att ta itu med frågorna kring pandemin. Och när den är över väntar mycket arbete med de konsekvenser den fört med sig. Och den andra stora frågan – hur skapar vi en likvärdig utbildning. Den fråga kommer in överallt, menar hon.
- Jag har jobbat med den frågan mycket i Södertälje, men det är ju ett nationellt problem med bristande likvärdighet.
Det gäller att alltid arbeta för att ha kvaliteten i undervisningen i fokus. Att skapa möjligheter för lärarna att de ska kunna koncentrera sig på sitt viktigaste uppdrag, att undervisa. Men också för rektorerna; att med stödfunktioner se till att de kan avlastas det som kan göras centralt, så att skolledarna ska kunna arbeta med att stödja lärarna och utveckla undervisningen.
Har det gett resultat i Södertälje?
Ja, kommunen visar en resultatförbättring de senaste åren, med en liten dipp de senaste två när det gäller behörigheten till gymnasieskolan. Nu är resultaten på väg upp igen, men man måste vara försiktig att dra alltför stora slutsatser av det, med tanke på pandemin. Men Monica Sonde talar hellre om kvalitet än resultat.
- Resultaten är en effekt av ökad kvalitet. Det finns ingen annan väg än att arbeta med kvaliteten.

Och vägen är att vara konkret: att till exempel följa upp förstelärarna och deras arbete. Förstelärarna har enligt Monica Sonde haft en stor betydelse i Södertäljes förbättringsarbete. Vad leder förstelärarnas arbete till, vilket gensvar får de ute på skolorna? Vad vet rektorerna om deras arbete och kan de beskriva det? Vad kan huvudmannen göra för att stödja skolornas inre arbete?
Det handlar inte om att man som rektor, skolchef eller huvudman har svaren, utan snarare att man vågar ställa frågorna, säger Monica Sonde.
På skrivbordet väntar också en av de senaste årens största skolfrågor – hur ska skolan finansieras och hur kan en statlig finansiering för sektorn se ut. SKR har ställt sig mycket frågande till hur en statlig finansiering ska kunna se ut, och Monica Sonde intar just nu en neutral ställning.
-Men jag tycker att det är bra att frågan nu utreds ordentligt.
En gång för alla?
- Jag skulle önska det, men jag tror det inte. Men kanske för en längre period.

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...