Nr 2/21 2021-04-08

Alla skolledare i ett förbund

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

- Det känns väldig bra att få företräda Sveriges skolledare ytterligare tre år.
Om Sveriges Skolledarförbunds kongress följer valberedningens eniga förslag att välja honom för tre nya år kan Matz Nilsson se fram emot en fjärde period som förbundsordförande.
Det finns mycket kvar att göra för hans medlemmar. Det står snabbt klart när Skolledaren möter honom en månad före kongressen.

Just då, i slutet av mars, är den stora frågan i den skolfackliga världen om de två stora lärarförbunden ska gå ihop. LR vill skapa ett förbund för lärare, ett för skolledare.
- Det finns ju redan! Det var ju precis vad skolledarna gjorde för 55 år sedan, säger Matz Nilsson. Vi blev ett självständigt förbund.
Landets skolledare lämnade då Läroverkslärarnas riksförbund för att starta eget. Lärarfacket vill inte ha kvar rektorerna i samma förbund.

Sedan dess har det bara varit fördelar med ett eget förbund, menar Nilsson. Ännu bättre blev det när skolledarna lämnade avtalssamverkan med lärarfacken, och blev en självständig part i Akademikeralliansen.
- Det är mycket viktigt att vi finnas i olika förhandlingskarteller, slår Matz Nilsson fast.
Det fristående skolledarförbundet finns alltså redan, säger Nilsson med ett blinkning till kolleger i ett annat förbund. Skolledarnas röst skulle bli ännu starkare om alla landets skolledare samlades i ett förbund. Det skulle gynna alla.
- Får jag mandat tre år till ska jag lägga all kraft och ambition på att förverkliga det, alla har oerhört mycket att vinna.
Likaväl som landets lärare skulle gynnas av ett starkt lärarförbund, menar han.

Men innan det sker finns det stora uppgifter för en ordförande för Sveriges skolledare. Arbetsmiljön är ett område.
- Jag ser med stor oro på vad som händer i landet. Vi har rektorer som går på knäna på grund av arbetsbelastningen. Det är inte bara något som synts nu under pandemin, utan det skedde redan innan, säger Matz Nilsson.

Han är också besviken på att rektorers mandat att självständigt och fritt under styrdokumenten utveckla förskolan och skolans verksamhet, inte har införlivats. Den nationella styrningen genom regering och riksdag ligger på en helt oförsvarbar detaljnivå, det gäller också den lokal styrningen, anser han.
- Rektorer för förskola och skola få inte tilliten att styra utifrån styrdokumenten. Utvecklingen går i själva verket i motsatt riktning!

Det är en av förklaringarna till att allt fler rektorer funderar på att lämna yrket. Förödande, säger Matz Nilsson. Många skolledare riskerar också att gå i väggen, så många som en fjärdedel visar en nyligen genomförd undersökning.
- Nej, jag ser inga tecken på förbättring, konstaterar han bekymrat.
Vi måste börja prata om det här, menar Matz Nilsson. Att situationen är så allvarlig måste flera få upp ögonen för. Det här är en fråga inte bara för skolan utan för hela samhället.

När han summerar den senaste treårsperioden, är professionsdeklarationen En ledande profession- kärnan i vårt yrke, en viktig milstolpe, liksom det lönepolitiska arbetet, med den mest täckande lönestatistiken för skolledare.
- Där ser vi att vi tappat i ansvarsavståndet, säger Matz Nilsson med eftertryck och pekar på ett begrepp som Sveriges Skolledarförbund lanserat de senaste åren.
Matz Nilsson kommer inte vila på hanen. Han är beredd att hugga i igen de närmaste tre åren. Det finns mycket jobb kvar att göra för att skapa de bästa förutsättningarna för det som han tycker är Sveriges roligaste och viktigaste uppdrag: att arbeta för barns utveckling i förskolan och elevernas resultat i skolan.

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...