2021-04-08

Beredskap för en ny organisering

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligare förslag från förbundsstyrelsen till kongressen.

Det är en hård konkurrens om skolledarna i Sverige. Närmaste konkurrent är Lärarförbundet men också de oorganiserade skolledarna. Det är därför viktigt att medlemsavgifterna är oförändrade även den kommande kongressperioden för att den framgångsrika rekryteringen inte ska äventyras, anser förbundsstyrelsen. Men styrelsen skickar dock med en brasklapp – ökar premien för inkomstförsäkringen så mycket att avgifterna också behövs höjas, ska förbundsstyrelsen ha möjlighet att göra det.

Ett av förbundsstyrelsens förslag handlar också en förberedelse för att en ny organisering. Bakgrunden är de stora förändringar som har skett i den fackliga världen de senaste åren. Förändringarna har också gått fort och även inom Saco har nya samarbeten uppstått.
Men den viktigast omvärldsförändringen är, enligt förbundsstyrelsen, de samtal som har skett mellan de två lärarfacken.
Först diskuterade förbunden hur en eventuell framtida sammanslagning skulle kunna se ut. Lärarnas riksförbunds kongress sa emellertid nej till en sammanslagning. Lärarförbundet beslöt å sin sida, att söka utträde ur Tco, för att söka medlemskap i Saco. Något som förbundets kongress ska ta ställning till i höst. Nu har också LR:s egen utredning om ett nytt lärarfack kommit.

I samband med LR:s samtal med Lärarförbundet tog också LR:s ledning kontakt med förbundsledningen i Sveriges Skolledarförbund. Vid ett förbundsstyrelsemöte i augusti i fjol, slog Sveriges Skolledarförbund fast att en rad kriterier för framtida samtal om en ny organisering.
Det handlar bland annat om att förbundet ska var en fullvärdig medlem i samtalen, att förbundets etiska kod ska genomsyra diskussionerna och att det är medlemmarnas behov som sätts i första rummet. Skolledarna är en egen unik profession, att framtida kollektivavtal ska gynna förbundets medlemmar måste säkerställas, och att samtalen ska syfta till att skapa en ännu starkare och mer professionell organisation än dagens, är ytterligare förutsättningar för fortsatta diskussioner.
Det finns goda förutsättningar, menar förbundsstyrelsen, att den framgångsrika tid som förbundet har bakom sig, kan fortsätta. Samtidigt så kan det bli svårt att med befintliga resurser erbjuda konkurrenskraftiga alternativ.

Målen med en eventuell ny organisering för Sveriges Skolledarförbund är att bygga ett ännu starkare förbund. Förbundsstyrelsen vill därför få kongressens mandat att under den kommande treåriga kongressperioden utreda och föra samtal om en ny organisation för Sveriges skolledare – för att öka medlemsnyttan och stärka ledarskapet och professionsbasen. Allt utifrån de uppsatta kriterierna. Och om det blir nödvändigt, få återkomma till nästa kongress med konkreta förslag om en ny organisering, och om så processen kräver det, utlysa en extrakongress.
Det är enligt förbundsstyrelsen viktigt, att Sveriges Skolledarförbund har en proaktiv och ledande roll i samtalen både med lärarfacken, men också med andra förbund inom Saco.

Medlemsavgifter

Så här ser månadsavgifterna till förbundet ut:

  • Yrkesverksam 335 kronor
  • Sjukskriven – deltid 240 kronor (efter tre månaders sjukskrivning)
  • Sjukskriven – heltid 165 kronor (efter tre månaders sjukskrivning)
  • Föräldraledig 165 kronor
  • Arbetslös 80 kronor
  • Tjänstledig utan lön 80 kronor
  • Pensionerad 40 kronor

 

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...