Nr 3/21 2021-05-25

Göteborgs nya organisation snart färdig

Nu håller den stora omorganisationen av grundskoleförvaltningen i Göteborg att gå in på sluttampen. Målet är att Göteborgs rektorer och biträdande rektorer ska få bättre förutsättningar för sitt uppdrag,

I maj/juni ska alla rektorer och biträdande rektorer var utsedda, i höst ska slutligen organisationen av elevhälsan vara klar. Grundskolan i Göteborg går från att ha 180 rektorer till 76 som ska svara för två till tre skolor var. På varje skola ska en biträdande rektorer svara för det pedagogiska ledarskapet med ungefär 25 underställda medarbetare.
- Vi gör den här omorganisationen för att skapa rimliga förutsättningar för rektorerna, bland annat när det gäller arbetsmiljön, säger grundskoledirektör Bengt Randén.

Ett av skälen till förändringen är att skapa en likvärdig skolorganisation. Skolorna har varierat i storlek liksom antalet underställda som tidigare rektorer hade.
Många tidigare rektorer har nu blivit biträdande rektorer, vilket inte är någon ny titel i Göteborg, poängterar Bengt Randén. Men visst funderingar fanns på "titelbytet", men man fann ingen annan lösning.

De biträdande rektorerna kommer att ha mycket av rektors ansvar idag, utan det yttersta, men att det skulle betyda en sämre framtida löneutveckling för gruppen som helhet, kan inte Randén se. Däremot kommer rektorernas löneutveckling att stärkas när den rollen uppvärderas.
- Vi för ju de här diskussionerna med parterna och det är viktigt att få en klok och ansvarsfull lönebildning för både rektorer och biträdande rektorer.

Bengt Randén påpekar också att den nya organisationen innebär att antalet rektorer/biträdande rektorer totalt blir större än tidigare.
Till hösten drar också en flerårig ledarsatsning på skolans chefer igång för att ledarskapet ska stärkas både generellt och individuellt. För även om organisationen ser likartad ut är det självklart skillnad på att vara rektor i olika delarna av staden.
Skollagen stipulerar att varje skolenhet ska ledas av en rektor. Skälet är bland annat att elever och vårdnadshavare ska veta vem som har det yttersta ansvaret för skolan. Det är inte, menar Randén, något som tidigare varit ett problem och inte heller framåt. Det handlar om att vara tydlig gentemot vårdnadshavarna vilket uppdrag man har, oavsett titel.

Redan nu ser staden en liten förbättring av meritvärdena efter att den första förändringen med slopade stadsdelar för tre år sedan. Men det tar nog längre än så att se reella resultat – siktet är ställt på fem år.
Kommer Göteborg att beskrivas som en skolstad igen?
- Ja, jag tycker det, säger Bengt Randén. Vi ger nu rektorer och biträdande rektorer rimliga och vettiga förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Fler nyheter

Krav på bra förutsättningar

2021-05-25

En ny utbildningspolitisk policy, förberedelser inför en eventuell ny organisering och oförändrad...

Göteborgs nya organisation snart färdig

2021-05-25

Nu håller den stora omorganisationen av grundskoleförvaltningen i Göteborg att gå in på sluttampe...

Digital teknik ger utdelning

2021-05-25

- Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR - Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR

I en aktuell avhandling visar Annika Agélii Genlott hur digital teknik kan förbättra elevernas...

Skolchefen i kläm mellan nationell och lokal kontroll

2021-05-25

Lars Svedberg är docent i pedagogik och legitimerad psykolog. Han har gedigen erfarenhet av...

"Strategisk planering är kontraproduktiv"

2021-05-25

Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare. Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare.

Stabilt ledarskap och engagerade medarbetare. Det är nyckelfaktorer för att skapa kvalitet. Men...