Nr 1/21 2021-02-09

Linnéuniversitetet får åter utbilda rektorer

Efter sex år utan rektorsprogram, gör Linnéuniversitetet comeback som rektorsutbildare. Stark anknytning till förskolans och skolans vardagsarbete är en av hörnstenarna för utbildningen som startar i höst.

Linnéuniversitet är ett av sju lärosäten som har fått Skolverkets uppdrag att dra igång den nya omgången av rektorsprogrammet. När universitet förlorade det för sex år sedan kom det som en överraskning.
- Ja, till vår bestörtning fick vi inte fortsatt förtroende, säger Stephan Rapp, som nu är ansvarig för det nya programmet på Linné.
Det finns en viss eftersläpning på programmen, men under de senaste tre åren har rektorsprogrammet inte funnits med i universitetets utbud.
Det blev att kavla upp ärmarna.

Tillsammans med Kalmar kommun utlystes en professorstjänst i pedagogik med inriktning i pedagogiskt ledarskap. Stephan Rapp som då arbetade på högskolan i Jönköping sökte och fick tjänsten. En önsketjänst, förstår man. Och unik för landet.
- Jag hade inga planer på att lämna Jönköping, säger han.
Men Växjö och Kalmar kunde han inte motstå.
Arbetet med att formulera ansökan inför den här omgången rivstartade.

Så varför ska en nyanställd rektor i förskola och skola, välja Växjö till hösten?
Utbildningen har en stark förankring i skolans vardagsarbete, hävdar Stephan Rapp.
Den treåriga utbildningen ska inte vara vid sidan om, utan siktar sig rakt in i rektors arbete. Hur utbildar man den person som ska vara en "skolförbättrare", med Stephan Rapps ord, och som kan skapa en så bra utbildning för barn och elever som möjligt?
Ett svar är ett nära samarbete med rektors huvudman. Ett krav som också Skolverket ställer på utbildningarna.

Linnéuniversitet vill ha med huvudmannen hela vägen - genom utbildningar, konferenser, men också så att en kritisk vän som huvudmannen utser, slår följe med deltagarna genom de tre åren. Det kan innebära stöttning i olika faser i utbildningen, till exempel med det som många ser som en svårighet, att skriva på avancerad nivå.
Men också genom att de kunskaper och färdigheter som deltagarna får med sig kontinuerligt under utbildningen, förs tillbaka till huvudmannens arena där fler kan dra nytta av det av rektors nya kunskaper
Genom att knyta huvudmännen så nära utbildningen, ska bra förutsättningar skapas för deltagarna, framför allt genom att de får tid för studierna. Utbildningen bedöms kräva en dag i veckan.

De skolchefer vars rektorer kommer att börja det nya rektorsprogrammet kan vänta sig en personlig kontakt från Linneuniversitetet. Allt för att verkligen förankra utbildningen på huvudmannanivå.
Stephan Rapp vill också peka på den nu starkare akademiska förankringen av rektorsprogrammet. Då krävs lärare med hög forskningskompetens, något som lärosätet nu har.
Är det svårt att förena vardagspraktiken med den akademiska nivån?
Nej, Stephan Rapp är övertygad om att den erfarenhet som lärarna bär med sig, ska göra att praktik går att förena med praktik. Han har själv varit lärare, rektor, skolchef (i Jönköping) och arbetat på högskolan. Katarina Ståhlkrantz, som också kommer att vara ansvarig för programmets år 2 och 3, har arbetat som skolchef i Habo och doktorerade vid
Linnéuniversitetet för två år sedan på en avhandling om det pedagogiska ledarskapet.

En inspirationskälla är också hur lärarutbildningen vid Linné arbetar inom det så kallade VI-projektet. VI står för verksamhetsintegrerad utbildning och innebär för lärarstudenternas del att de är ute på skolor två dagar per vecka under hela utbildningen för att stärka kopplingen mellan teori och praktik.
Snart ska nyblivna rektorer runt om i landet välja lärosäte. Det står var och en fritt att välja vilket man vill. Många söker sig ofta till ett lärosäte som ligger i närheten. Hur många det blir på varje utbildningsort är svårt att säga just nu. Men Linnéuniversitet räknar med alltifrån 30 till 60 deltagare per termin. Det enda som är utsagt nu är att man inte ska förlägga några internat till Skåne, en region Umeå universitet har haft första tjing på i förra omgången.
Kerstin Weyler

Fotnot

Skolverket lägger ut rektorsprogrammet på sex år. Från och med i höst till 2027 förläggs det till universiteten i Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala, Karlstad samt Mittuniversitet och Linnéuniversitetet. 1 200 skolledare ska utbildas varje år till en kostnad runt 106 miljoner kronor. Ansökan till höstterminen är öppen mellan den 15 mars och 15 april.

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...