Nr 2/21 2021-04-08

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges Skolledarförbunds kongress ska välja Matz Nilsson till.

Det är inte så stora förändringar av förbundsstyrelsen som valberedningen föreslår inför kongressen i april. Majoriteten av dagens ledamöter föreslås bli omvalda.
När det gäller andre vice ordförande är det ett nygammalt namn som valberedningen framför; Daniel Söderberg, Småland-Blekinge. Han har varit ordinarie ledamot den här mandatperioden, men innan dess hade han uppdraget som andre vice ordförande i styrelsen.
Nuvarande andre vice ordförande, Satu Harnesk, Stockholms län med Uppsala län, föreslås bli ordinarie ledamot den kommande perioden.
Nya ordinarie i styrelsen blir, om kongressen följer förslaget, Maria Hahne, Norrbotten, som varit ersättare de senaste åren, och Anna Bäckbom, Södermanland-Östergötland. Anna ersätter Mats Olsson som i sin tur föreslås som ny ersättare. Anna är dessutom nyutnämnd ledamot av Lärarnas ansvarsnämnd, tillsammans med en annan av förbundets ledamöter, Torbjörn Hanö, Skåne, som också föreslås bli omvald.
Om kongressen går på valberedningens linje, tappar Gotland, som bildar region med Stockholms stad, representation i styrelsen.
Emil Kilsäter, Stockholm, föreslås bli ersättare i förbundsstyrelsen. Kjell Sjöberg, nuvarande förbundsstyrelseledamot, vill valberedningen se även de kommande tre åren som ordinarie ledamot.
På ersättaresidan är det dock många nya namn landet runt. Sex nya namn föreslås, varav fem är helt nya i förbundsstyrelsesammanhang.
Två veteraner inom förbundet föreslås till att bli ordförande för två viktiga uppdrag: omval av Ingela Fondin, som ordförande för revisorerna och nyval av Ing-Britt Pousette som ordförande i stadgekommittén, där hon redan är ledamot.

Kriterier

Vad krävs för att vara förbundsledamot? Här är valberedningens kriterier:
Intresse och engagemang i skolfackliga frågor, erfarenhet av fackligt arbete, att våga och kunna stå för egna uppfattningar, vilja och kunna arbeta i team, vilja och kunna marknadsföra förbundet och dess värderingar, och att ha praktiska möjligheter att kunna delta i styrelsearbetet.

Så skapas förbundsstyrelsens legitimitet
Fördelning på kön, ålder, geografisk spridning, yrkes- och erfarenhetsspridning, och huvudman, har varit ledord för valberedningens arbete.
Sex män och sju kvinnor är föreslagna: en från förskolan, fyra från grundskolan, tre gymnasieskolan/vux och fem "annat". En av de nominerade arbetar i en friskola. Medelåldern är drygt 55 år för kandidaterna.

Här är valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Presidium
Matz Nilsson, Skåne, förbundsordförande
Erica Andrén, Värmland-Dalarna, första vice ordförande
Daniel Söderberg, Småland-Blekinge, andre vice ordförande
Ordinarie ledamöter
Maria Hahne, Norrbotten, Ellinor Häreskog, Västerbotten, Anders Ringård, Södra Norrland, Ulf Carlsson, Örebro län-Västmanland, Satu Harnesk, Stockholms län med Uppsala län, Kjell Sjöberg, Stockholm stad med Gotland, Anna Bäckbom, Södermanland-Östergötland, Kristina Ahlström, Västra Götaland norra, Ulrika Gustafsson, Göteborgsregionen med Halland, Torbjörn Hanö, Skåne.
Ersättare
Jan Vinroth, Norrbotten, Anna-Lena Göttfert, Västerbotten, Tomas Sjövall, Södra Norrland, Mikael Johansson, Värmland-Dalarna, Peter Svensson, Örebro län-Västmanland, Johanna Wallin, Stockholms län med Uppsala län, Emil Kilsäter, Stockholm stad med Gotland, Mats Olsson, Södermanland-Östergötland, Carina Pettersson, Västra Götaland norra, Andreas Gustafsson, Göteborgsregionen med Halland, Nils Andersson Småland-Blekinge, Jörgen Håkansson, Skåne.
Revisorer
Ingela Fondin, Stockholms stad med Gotland, omval, Torbjörn Kättström, Stockholms län med Uppsala län, nyval, Thomas Winqvist, Södra Norrland, omval.
Ersättare
Marie Linde Stockholms stad med Gotland, omval, Leif Sandlund, Göteborgsregionen med Halland, nyval. Görtan Westling, Södra Norrland, omval.
Stadgekommittén
Ing-Britt Pousette, Södra Norrland, omval, Marie Blomberg, Västerbotten, omval, Robert Jonasson, Småland-Bleking, nyval.

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...