Nr 5/22 2022-10-21

"Det behövs fler skolläkare!"

Det finns ingen exakt siffra på hur många skolläkare i Sverige. När Sveriges Kommuner och regioner, SKR, räknade för ett par år sedan kom man fram till att varje skolläkare svarade för drygt 10 000 elever. Det borde vara en läkare på fyra tusen elever, anser Svenska Skolläkarföreningen som i dagarna firade sitt 100 års jubileum.

Det finns ingen nationell statistik på hur många skolläkare som arbetar i svensk skola. Socialstyrelsen vet inte att ge svar.
I utredningen Bättre möjligheter för elever att nå målen som kom drygt ett och halvt år sedan, landade utredaren på att det finns en skolläkare per 10 138 elever i den kommunala skolan. Skolläkare i fristående skolor inte räknades med eftersom siffran beräknades utifrån uppgifter av Sveriges Kommuner och regioner, SKR.
Även om utredningen inte riktigt ville föreslå några riktmärken för elevhälsan, dristade man sig dock till att komma fram till en läkare på 7 000 elever behövs.
Det är dock långt ifrån det antal som Sveriges skolläkarförening har enats sig om bör gälla.
- Vi anser att det borde finnas en skolläkare på 4 000 elever, säger Pernilla Gudmundsson. Så ja, det behövs många fler skolläkare!
Det krävs den bemanningen om skolläkarna ska kunna vara den kraft man vill vara för att stödja barn och elever och för att tillgången till skolläkare ska vara likvärdig över landet.
Skollagen reglerar att det ska finnas tillgång till en skolläkare, sedan är det upp till skolans huvudmän att organisera verksamheten.
-Vi har över ett tusen huvudmän som bestämmer hur och vad, och det ser mycket olika ut, säger Pernilla Gudmundsson.
Det finns idag också en utbildning till specialist inom skolhälsovård. Det finns ett stor intresse för den utbildningen, säger Pernilla Gudmundsson. Idag finns 85 specialister under 65 år. Med ett elevantal på 7 000 per läkare skulle det behövas 230 specialister på heltid.
- Det råder en stor okunskap vad skillnaden är mellan att vara skolläkare och specialist i skolhälsovård. Huvudmännen vet inte skillnaden.
Och det finns nog en kunskapslucka bland många på vilket sätt skolläkaren kan ha ett avgörande betydelse, utöver de andra personalgrupperna i elevhälsoteamet för en elev. Pernilla Gudmundsson ger ett exempel:
- Om en elev har hög frånvaro på grund av psykisk ohälsa, är det med vår kompetens vi kan avgöra om eleven drabbat av psykiska besvär som sömnsvårigheter, ångest och de påfrestningar som drabbar många, eller om det är ett psykiatriskt tillstånd som kräver annan hjälp inom sjuk- och hälsovården. Då remitterar vi till en vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.
- Det är så viktigt att fånga upp den här gruppen. Det är inte alla elever som söker den hjälp de behöver eller har föräldrar som kan driva på, säger Pernilla Gudmundsson.
Själv är hon skolläkare i Helsingborg och har ansvar för långt fler elever än vad hennes förening rekommenderar.
- Det är ett jätteroligt jobb! Ett angeläget uppdrag!
I början av året blev hon skolläkarföreningens ordförande, ett uppdrag hon också verkar gilla. Att driva skolläkarfrågan som en fråga för lika tillgång till en skolläkare för alla Sveriges elever. En grundbult också när föreningen bildades.

Fler nyheter

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...