Nr 3/22 2022-05-04

Det nya sfi-förslaget bygger på ett gammalt misslyckande

"När jag läser förslagen...får jag en besk eftersmak i munnen, skriver Daniel Söderberg, rektor, Centrum för livslångt lärande, om den nya sfi-utredningen. Han menar att den kommer att belöna dem som redan har lätt för sig.

Jag kan ha fel...
När jag läser förslagen i utredningen En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) får jag en besk eftersmak i munnen.
Utredaren Björn Tyrefors menar att det nya förslaget skiljer sig mot förra sfi-pengen (som utredaren själv påpekar var en misslyckad reform). Trots det bygger förslaget på samma princip: belöna dem som redan har lätt för sig, men jag kan ha fel...
I litteraturgenomgången hänvisar han bland annat till KLIVA-utredningen som enligt honom innehåller "utmärkta och fullödiga beskrivningar av om hur sfi-verksamheten ser ut idag". Trots det lägger han fram ett förslag som i mångt och mycket går tvärt emot vad denna utredning fastslår.

I en avreglerad verksamhet där vinstkrav är en styrande faktor finns en risk att man väljer individer utifrån dess förutsättningar i stället för att satsa på kompensatoriska inslag för en ökad likvärdighet.
Att mäta och tydliggöra individens språkliga progression är en lovvärd ansats. Att utse ett lärosäte som inte är beredda att axla uppdraget är knappast en lösning.

Inom datavärlden finns ett något brutalt talesätt: skräp in = skräp ut.
Om utredarens uppdrag varit formulerat på ett annat sätt, skulle förslaget kunnat bidra till utveckling, Men det tror jag inte...

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...