Nr 3/22 2022-05-04

Skolchefer fick utbildning

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han initiativ till att skapa en utbildning för skolchefer, något han tyckte hade saknats. Nu har det första nätverket med 20 skolchefer gått i mål. En lärdom – skolchefens roll måste bli tydligare.

Den 1 juli 2018 skrevs uppdraget skolchef in i skollagen. Men vad denne skulle göra mer konkret utöver att "biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.", har inte lagstiftaren brytt definierat.
Rollfördelningen inom skolväsendet, sammanfattat i området styrning och ledning var en av områdena som nätverket arbetat med, att motverka segregationens negativa effekter och lärarförsörjning, två andra.
Utbildningschef Tomas Borgvall på Fridaskolorna menar i en artikel om nätverket som Skolverket publicerat, att skolchefens arbetsuppgifter kanske bör förtydligas för att förenkla kommunikationen med omvärlden om vilken roll skolchefen har.
Skolchefen har också ett stor roll att spela för att göra skolan till en attraktiv arbetsplats.
Det gäller för skolchefer att lämna rollen som "offer" för lärarbristen, beskriver skolchef Åsa Ericsson, Ale, och i stället identifiera vad skolcheferna själva kan göra åt saken.
Det är också lätt att lägga ansvaret för en bristande segregation på någon annan. Pauline Broholm Lindberg, skolchef i Halmstad, menar att det är viktigt att se vad skolcheferna faktiskt kan göra själva. Men det finns inga quick-fix, ledarskapet måste utformas i den egna kontexten.

Rektorers pedagogiska ledarskap skrivs det mycket om, Pauline Broholm Lindberg beskriver att nätverkets arbete kanske utgör det första kapitlet i skolchefens pedagogiska ledarskap.
När Peter Fredriksson nätverkets sista möte tog han upp frågan om vem som sätter bilden av skolan.
Den som äger privilegiet att formulera problemen, har makten, menar han. Det finns många som ger en negativ bild av skolan, inte bara i media utan också i den politiska debatten. De professionella måste därför ta över makten över bilden av skolan.

Tre områden för 20 skolchefer

20 skolchefer har deltagit i nätverket. Styrning och ledning, motverka segregationens negativa effekter och lärarförsörjning har varit arbetsområdena. Syftet var att initiera ett förändringsarbete för huvudmannen, öka kunskapen om vad som är möjligt att göra inom de olika områdena och stärka skolans auktoritet. Projektet startade våren 2019 och avslutades i februari i år.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...