Nr 5/22 2022-10-21

Stöd drogs in utan utredning

Mellan två läsår drogs det särskilda stödet ned för en elev som hade omfattande behov. Det skedde utan att någon ny utredning om elevens behov gjordes. Neddragningen av stödet var diskriminerande, ansåg DO, diskrimineringsombudsmannen och stämde huvudmannen.

DO stämde kommunen i december förra året. Men i september blev det en förlikning mellan parterna och kommunen i fråga betalade ut den ersättning, 90 000 kronor, som DO begärde.
Eleven hade stora behov av stöd i form av specialpedagogisk undervisning, men också en särskild resursperson.
När hen tidigare bland annat fått daglig undervisning av en specialpedagog i en mindre grupp, klarade hen kunskapskraven.

Trots att kommunen kände till stödbehoven skedde en kraftig minskning av stödåtgärderna mellan två läsår. Det gjordes trots att kommunen visste att elevens behov var omfattande.
Neddragningen av stödet gjordes dessutom utan en utvärdering eller uppföljning, skriver DO i sin stämningsansökan. Skälet till neddragningen verkar vara, skriver DO, att specialpedagogen gått ned i arbetstid och den särskilda resurspersonen slutade.

Under det följande läsåret då eleven fick mindre stöd, blev hens frånvaro mycket stor, och kommunen beslutade i stället att hen skulle ha anpassad studiegång.
DO utesluter inte att elevens svårigheter endast berodde på det neddragna stödet, men det faller tillbaka på huvudmannen att ta reda på det, menar myndigheten.
På det här viset har elevens kommun missgynnat hen, och underlåtit att "vidta tillgänglighetsåtgärder i den omfattning som varit skälig för att försätta eleven i en jämförbar situation med en eleven utan hens funktionsnedsättning".
Eftersom det inte blev en rättegång i det här fallet, så finns det ingen vägledande dom, prejudikat. Däremot bör man kunna se förlikningen som en vägledning, menar DO.
Ersättningen på 90 000 kronor är till hälften är upprättelse för eleven, och till hälften, som också tillfaller eleven ska ha en avskräckande effekt, i det här fallet för skolans huvudmän.

Fler nyheter

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...