Skolledarens artikelarkiv

Här finns ett urval av Skolledarens publicerade artiklar från 2007 och framåt. Söker du äldre artiklar, kontakta redaktionen.

Visa

"Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel"

2020-11-24

Carina Tinker Foto Jonas Sundberg Carina Tinker Foto Jonas Sundberg

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra....

Kategorier: Årgång 2020

Samband mellan hög social status i skolan och god hälsa

2020-11-24

Grunden för en god hälsa läggs under barn- och ungdomsåren. Att främja hälsa tidigt medför vinste...

Kategorier: Elevhälsa, Årgång 2020

Den vuxne i rummet klarar samtalet

2020-11-24

Jakob Carlander Foto: Marcus Gustafsson Jakob Carlander Foto: Marcus Gustafsson

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt o...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2020

Ingen trygg skola utan bra pedagogik

2020-11-24

I Herrestadskolans trappa gäller högerregeln. Foto Magnus Hartman I Herrestadskolans trappa gäller högerregeln. Foto Magnus Hartman

Herrestaskolan är hjärtat i Barkarbystaden i Järfälla. Den centrala placeringen är viktig för...

Kategorier: Arbetsmiljö, Elevhälsa, Pedagogik, Årgång 2020

Skolchefen står ofta ensam

2020-11-24

Annika Engström, Lena Foss och Joakim Krantz. Foto Sara Bref Annika Engström, Lena Foss och Joakim Krantz. Foto Sara Bref

När skolchefen blev reglerad i skollagen skickade lagstiftaren med en uppgift: Huvudmannen ska ut...

Kategorier: Ledarskap, Arbetsmiljö, Årgång 2020

Analys av klassresultat saknas ofta

2020-10-23

När rektorer följer upp och utvärderar elevers resultat sker det på individ- och skolnivå. Och nä...

Kategorier: Årgång 2020

Långsiktighet ger resultat

2020-10-23

Anders Härdevik Anders Härdevik

I Enköping gäller kontinuitet i stället för spektakulära utspel. Glöm ”Quick fix.” Satsa i ställe...

Kategorier: Årgång 2020

Svårt att hitta bra former för barns inflytande i förskolan

2020-10-23

Inflytande är ett svårdefinierat område och begrepp både inom forskning och i förskolan. I...

Kategorier: Årgång 2020

Kvinnor - ta makten över era egna liv!

2020-10-23

Barbro Dahlbom-Hall Barbro Dahlbom-Hall

Som tio budord formulerar ledarskapslegendaren Barbro Dahlbom-Hall sitt budskap till dagens...

Kategorier: Årgång 2020

Stor omsättning av rektorer

2020-10-23

80 procent har bytt jobb efter fem år. "Det är alarmerande" Ett år stannar rektor. Sedan är det...

Kategorier: Årgång 2020

"Vilken kraft det finns i ett fungerande lag"

2020-10-23

Jon Borka Jon Borka

Fotboll har alltid varit en del av livet för Jon Borka, rektor i Jönköping. Han vet vilken kraft...

Kategorier: Årgång 2020

Lönen den viktigaste frågan

2020-09-16

Klart besked i enkäten - men hot och våld ett växande problem

Kategorier: Lön, Årgång 2020

Är vår krisberedskap god?

2020-09-16

Hur mår samhällets krisberedskap? Sociologiprofessor Erna Danielsson ser ett glapp mellan hur...

Kategorier: Årgång 2020

"Jag var nyfiken på hur det var att jobba privat"

2020-09-16

Roy Jörgensen har gått från en kommunal huvudman till en privat. Möjligheterna till påverkan är större nu än tidigare, anser han. Foto: Harald Nilsson Roy Jörgensen har gått från en kommunal huvudman till en privat. Möjligheterna till påverkan är större nu än tidigare, anser han. Foto: Harald Nilsson

Efter 22 år som rektor i den kommunala världen tog Roy Jörgensen steget till den privata. Han...

Kategorier: Årgång 2020

Nu går tåget - är alla med?

2020-09-16

Förskola och skola står ständigt inför reviderade riktlinjer och direktiv, både från statligt och...

Kategorier: Årgång 2020

Gå rektorsprogrammet på sju ställen

2020-09-16

Nästa höst kan du välja att läsa rektorsprogrammet på sju lärosäten. Det bästa utbildningarna...

Kategorier: Rektorsutbildning, Årgång 2020

Ny tid efter Corona: Hur gör vi nu?

2020-09-16

- Förutsättningarna för en undervisning över nätet fanns redan när pandemin slog till i våras. Därför fungerade det bra, säger Carl Heath. Foto: Johan Wingborg - Förutsättningarna för en undervisning över nätet fanns redan när pandemin slog till i våras. Därför fungerade det bra, säger Carl Heath. Foto: Johan Wingborg

En ny skola över en natt – så har många beskrivit den plötsliga digitaliseringen av undervisninge...

Kategorier: Årgång 2020

De tar ett kliv uppåt i guldtrappan

2020-09-16

Anna Frössevi hälsar skolans yngsta elever välkomna. Foto: Margaretha Holmqvist Anna Frössevi hälsar skolans yngsta elever välkomna. Foto: Margaretha Holmqvist

Mobilen som arbetsredskap är framgångsrecept för Österåkersbygdens friskola. Med rektor Anna...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2020

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

Kategorier: Årgång 2020

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Pär Hansson Pär Hansson

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Kategorier: Årgång 2020