Skolledarens artikelarkiv

Här finns ett urval av Skolledarens publicerade artiklar från 2007 och framåt. Söker du äldre artiklar, kontakta redaktionen.

Visa

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Kategorier: Årgång 2020

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Kategorier: Årgång 2020

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

Kategorier: Årgång 2020

Så klarar rektorer coronakrisen

2020-05-26

Snabba beslut och svåra avvägningar –men trots allt en fungerande vardag. Här berättar sex...

Kategorier: Årgång 2020

Mer tid för utveckling

2020-05-26

Stora skillnader mellan förvaltningarna kom fram då Lomma kommun undersökte förutsättningarna för...

Kategorier: Årgång 2020

Pedagogerna väl utrustade men bristande infrastruktur visar en färsk rektorsenkät om fjärrundervisning

2020-04-21

Digitalisering är en prioriterad fråga och pedagogerna är väl utrustade, visar de tidiga...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2020

"Vi ska som skola vara en central del i samhället"

2020-04-01

År av politiska förhandlingar har lärt Roy Resare läxor som han har nytta av som rektor. Det gäll...

Kategorier: Årgång 2020

En aktiv och jämställd skolgård kräver natur

2020-04-01

Fredrika Mårtensson är docent i miljöpsykologi vid SLU i Alnarp där hon undervisar och forskar om...

Kategorier: Årgång 2020

Många visar tecken på ohälsa

2020-04-01

Nära fyra av fem av skolledarna skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, men ändå finns det...

Kategorier: Arbetsmiljö, Årgång 2020

Fridag for future?

2020-04-01

Inför Fridays for future finns en djup klyfta i skolvärlden. I Malmö har skoldirektören uppmanat...

Kategorier: Årgång 2020

Heltidsmentorer minskar stressen

2020-04-01

Mobilfritt och heltidsmentorer – det hänger kanske ihop? På Kalmarsundsskolan i Kalmar bestämde m...

Kategorier: Årgång 2020

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Kategorier: Årgång 2020

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Kategorier: Årgång 2020

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Kategorier: Årgång 2020

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Kategorier: Årgång 2020

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...

Kategorier: Årgång 2020

Så vände de nederlag till framgång

2020-02-07

Ett omöjligt uppdrag tyckte många. Skolledarteamet Lillemor Bergquist och Susanne Norman såg...

Kategorier: Årgång 2020

Täta byten av rektorer skapar oro

2020-02-07

Byter rektorer jobb för ofta? Det frågan hörs allt mer i debatten om skolan. En undersökning från...

Kategorier: Årgång 2020

"Jag kan hålla fokus på att vi gör rätt saker"

2020-02-07

Nina Svensson behövde bli skolledare. Bara då skulle hon kunna bygga en skola på det sätt hon sjä...

Kategorier: Årgång 2020

Forskare slår larm om nätmobbning av chefer

2019-11-20

Skolledare och andra chefer utsätts för nätmobbning. Det var ett överraskande resultat i forskare...

Kategorier: Arbetsmiljö, Årgång 2019