Ledaren

Visa

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Kategorier: Årgång 2019

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Kategorier: Årgång 2019

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...

Kategorier: Årgång 2019

Alla är rektorer - nu är det dags för nästa steg

2019-03-19

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och g...

Kategorier: Årgång 2019

Vet statens ena hand vad den andra gör?

2019-01-30

Skolinspektionens agerande mot en skola i Botkyrka visar att staten måste ta ett större ansvar fö...

Kategorier: Årgång 2019

Hallå, ministern - så här ser ditt svåra uppdrag ut

2018-12-03

Lösa skolsegregationen och en satsning på skolledares löner. Det är två uppgifter för den nya...

Kategorier: Årgång 2018

De nationella proven måste göras om - av flera orsaker

2018-11-05

"Genom professionsprogram skulle skolledare och lärare kunna återerövra inflytandet över...

Kategorier: Årgång 2018

Dags att sätta gräns för gränslöst arbete

2018-09-20

En skolledare arbetar i genomsnitt 47 timmar i veckan. "Skolledarnas arbetstid måste minska....

Kategorier: Årgång 2018

Vårt val handlar om lön, miljö, ansvar och tillit

2018-08-16

Här är skolledarnas viktigaste frågor inför valet 9 september. Lön, arbetsmiljö, ansvar och tilli...

Kategorier: Årgång 2018

Tack - nu fortsätter vi kampen

2018-05-17

Jag tackar för det fortsatta förtroendet, skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz...

Kategorier: Årgång 2018

Ge oss tillbaka vårt drömyrke

2018-04-12

Sverige växer. Utbyggnaden av förskolor och skolor tar fart. Tillsammans med stora pensionsavgång...

Kategorier: Årgång 2018

Våra sju krav till politikerna

2018-02-26

Det är drygt ett halvår kvar till valet. Det här vill vi - och våra medlemmar - att politikerna...

Kategorier: Årgång 2018

En lön som motsvarar uppdraget

2018-01-30

Förra året togs ett stort kliv mot rättvisa löner för skolledare - men ännu återstår mycket arbet...

Kategorier: Lön, Årgång 2018

Alla ska vara lika mycket värda

2017-12-01

Metoo-uppropet har nått skolan, med 1 700 elever som vittnar om övergrepp. "Vi måste tydligt sätt...

Kategorier: Årgång 2017

Våra viktigaste framtidsfrågor

2017-11-20

Kära läsare! Du håller nu i din hand ett mycket viktigt nummer av Skolledaren. Tidningen trycks i...

Kategorier: Årgång 2017

Enkäten avslöjar bristerna

2017-09-19

Sveriges Skolledarförbunds medlemsenkät ger svar på frågan varför skolledare byter jobb så ofta....

Kategorier: Arbetsmiljö, Årgång 2017

Skolsatsningen ska gynna alla

2017-08-22

Skolan måste bli mer attraktiv - både för elever, lärare och skolledare. "Regeringen måste ta fra...

Kategorier: Årgång 2017

Fyra steg mot en bättre skola

2017-05-29

Sveriges Skolledarförbund har presenterat fyra viktiga områden, för att vi ska kunna vända skolan...

Kategorier: Arbetsmiljö, Utbildningspolitik, Årgång 2017

Alla vinner på politisk samling

2017-04-27

Förslaget om att skriva in skolchefens uppdrag i skollagen stärker likvärdigheten. Det är därför...

Kategorier: Utbildningspolitik, Årgång 2017

Ge oss en likvärdig skola - snabbt

2017-03-30

Skolan ska bidra till ett samhälle med likvärdiga möjligheter. Därför måste staten snabbt skapa...

Kategorier: Årgång 2017