Nr 1/18 2018-01-30

En lön som motsvarar uppdraget

Förra året togs ett stort kliv mot rättvisa löner för skolledare - men ännu återstår mycket arbete. Skolledare ska ha en lön som motsvarar uppdraget, skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

Vilken härlig start på det nya året! Vi kan med stor glädje konstatera att 2017 fick vi fler nya medlemmar i förbundet under ett enskilt år än på drygt 20 år.

Jag är en stolt och glad förbundsordförande som hälsar alla nya, och förstås alla gamla, medlemmar till en vår som kommer att bli mycket intensiv för förbundet. Detta innebär att vi ytterligare stärker vår röst i det mycket viktiga fortsatta arbetet med skolledarnas löner och arbetsmiljö inom ramen för de löneavtal som skolledarna omfattas av i förskola, skola och förvaltning.

Med fler medlemmar stärker vi även vår röst gentemot politiker på nationell som lokal nivå.

Sveriges Skolledarförbund är den samlade rösten för alla skolledare i Sverige. Vi anser att ledarskapet är avgörande för förskolans och skolans resultat. Och vi ställer krav som motsvarar yrkesrollens ansvar.

Därför vi vet att utan skickliga skolledare som äger förmåga att leda och motivera sina lärare i förskola och skola, och säkra likvärdigheten för barnen och eleverna, får vi svårt att möta de utmaningar som förskolan och skolan står inför.

För sjätte gången kan Sveriges Skolledarförbund med stolthet att presentera en unik lönestatistik för Sveriges viktigaste chefer, Du och din lön 2018.

Vi har tillsammans med våra medlemmar kraftsamlat kring lönefrågan, den har sedan flera år legat högst på dagordningen.

Skolledare ska ha en lön som motsvarar uppdraget – det har varit, och är, en av förbundets absolut viktigaste frågor.

Resultatet för 2017, en löneutveckling på 5,4 procent, är bra och ett steg i rätt riktning.

Men - vi har mycket att arbeta med framöver. Det är alltför stora skillnader i landet för skolledarnas löner och ansvarsavståndet mellan skolledare och underställd personal alltför litet.

Det handlar bland annat om en konkurrenskraftig lön för att skolledarna ska orka och vilja ta på sig uppdraget att leda och utveckla svensk förskola och skola. Lönesättningen av skolledare ska enligt våra avtal vara individuella och differentierade, och ska sättas utifrån prestation, ansvar, kompetens, erfarenhet och uppdragets innehåll.

Många skolledare som har oreglerad arbetstid, löser också in rätten till övertidsersättning. Då är det samtidigt viktigt att detta premieras med en betydligt högre lön och extra semester mot den inlösta övertidsersättningen

Glädjande nog minskade skolledarnas övertidsarbete 2017, men fortfarande jobbar man

alldeles för mycket. Grunden för en oreglerad arbetstid är, oavsett hur gränsdragningarna

görs, att den enskilda skolledaren har en frihet att själv planera sin arbetstid utifrån

vad verksamheten kräver.

Men också att det går att koppla av när arbetsdagen och arbetsveckan är över. Det betyder också att skolledaren själv förväntas reglera omfattningen av arbetstiden som fortfarande är 40 timmar arbetsvecka, sett över tid.

Vi rekommenderar att det både tas fram riktlinjer för skolledarnas tillgänglighet och för varje individ att komma överens med sin närmaste chef om vad om ska gälla. Därtill bör förskolechef och rektor utse en ställföreträdare som går in och tar över ansvaret vid semester eller annan längre frånvaro.

Men våren präglas också av valrörelsen som har startat så smått. Sveriges Skolledarförbund är som ni vet redan på gång – i höstas presenterade vi Skolledarnas framtidsfrågor. Det handlar om lön, förutsättningar för uppdraget och en politik som främjar barns utveckling och elevernas resultat.

Vi finns representerade i en rad sammanhang, både på nationell och lokal nivå, för att driva våra frågor. Under våren kommer vi också att möta lokala politiker för att visa hur vi tillsammans kan föra en framgångsrik politik – för barnen och eleverna, och för förbundets medlemmar.

Vi växer som förbund och blir allt starkare i vår röst för det absolut viktigaste och roligaste uppdrag man kan ha - att få leda i förskola och skola.

Fler nyheter

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...

Vi kräver ett nationellt rektorslönelyft - genast!

2020-09-11

Efter lärarlönelyftet är det dags för rektorslönelyftet - ett nationellt sådant som måste inrätta...

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...