Nr 5/18 2018-08-16

Vårt val handlar om lön, miljö, ansvar och tillit

Här är skolledarnas viktigaste frågor inför valet 9 september. Lön, arbetsmiljö, ansvar och tillit handlar det om, men också om en permanent Skolkommission, skriver Matz Nilsson.

Kära landets skolledare!

Vilken sommar och välkomna tillbaka till er oerhört viktiga uppdrag! Jag vill också passa på och uttrycka min beundran och beröm till landets hjältar, personalen inom brandförsvaret, försvaret, frivilliga som brutit sina semestrar för att bemästra landets genom historien värsta skogsbränder.

Vi går i rasande takt mot valet. Här är de viktigaste frågorna för landets skolledare inför den 9 september.

  • En lön och arbetsmiljö som stimulerar goda resultat

Löneskillnaden mellan skolledare och lärare har minskat och på vissa håll till och med blivit omvänd genom lärarlönelyftet. Löneavståndet måste spegla ansvarsavståndet, det vill säga den faktiska skillnaden mellan chefens uppdrag och ansvar och medarbetarnas. En chef ska ha 25 procents högre lön än underställd personal. Skillnaden i ansvar – ansvarsavståndet – måste speglas i lönen.

Ytterligare insatser behövs. Utforma en lönesatsning med fokus på skolledarprofessionen.

En överväldigande del av landets skolledare anser att de har världens viktigaste och roligaste uppdrag. Men skolledarnas arbetsmiljö måste fokuseras. Mycket övertid, en känsla av otillräcklighet och att inte hinna med präglar mångas arbete. Ledartätheten i förskola och skola måste öka snabbt.

  • Tydliga mandat, ansvar och förutsättningar att leda organisationen

För att kunna fullgöra det statliga uppdraget, måste rektor och förskolechef ges makt och inflytande över de resurser och processer som har betydelse för kvaliteten. Inkluderas i alla övergripande diskussioner om organisation och resursfördelning. Skolledarna ska känna att de har stöd att fatta de beslut som är nödvändiga för att få verksamheten att utvecklas mot de nationella målen, och de måste få förtroende att bygga den organisation som gynnar elevernas lärande bäst.

  • Stärk det statliga ansvaret för likvärdigheten

En övervägande majoritet av våra medlemmar vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Elevernas livschanser får inte vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsättningar. Utred hur ett sektorsbidrag för skolan kan införas. Staten måste kunna garantera att det finns resurser som räcker till alla barn och elever, oberoende av vilken förskola eller skola de går i.​

  • Eget professionsprogram som garanterar landets skolledare en professionell kompetensutveckling

Är det någon verksamhet som måste riggas för det livslånga lärandet är det förskolan och skolan. Att det finns stora brister i skolledares och lärares möjligheter till professionell fördjupning inom ramen för sin anställning är ett stort misslyckande. Därför har vi ställt oss bakom Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och skolledare.

  • Nya personalkategorier i skolan

Kravet på lärarlegitimation var ett kvalitetslyft. Men med en växande befolkning och för få lärare måste andra personalkategorier rekryteras. Den accelererande svårigheten att få tag i behöriga och legitimerade lärare ställer krav på nytänkande.

Lärarassistenter, socialpedagoger och andra yrkesgrupper kan behövas i skolan för att avlasta lärarna.

  • Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen öppnar för nya arbetssätt. Rätt använd kan tekniken bidra till att individualisera det pedagogiska arbetet utifrån barns och elevers skilda behov samtidigt som administrationen underlättas. Den nationella digitaliseringsstrategin behöver kompletteras med tydliga och tidsatta mål för utvecklingsarbetet och resurser för att säkra en likvärdig implementering. Se över och förenkla skolledarens uppdrag genom införandet av nationella enhetliga digitala system.

Och gör upp efter valet om en långsiktig och gemensam strategi för en skola i världsklass. Tillsätt en permanent Skolkommission. En bra början är Skolkommissionens slutbetänkande "Samling för skolan"!

Fler nyheter

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...