Nr 3/19 2019-04-17

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi definierar kärnan i skolledarskapet", skriver Matz Nilsson.

Att skolledarna är Sveriges viktigaste chefer är nu en självklar sanning. Knappt någon säger längre emot mig. Det är därför dags att ta nästa steg.

Det finns en stor potential för kvalitetshöjning i våra förskolor och skolor när skolledarna har bra möjligheter att leda och utveckla sina organisationer. I dag har inte alla det. Nu tydliggör vi uppdraget för Sveriges viktigaste chefer.

Sveriges Skolledarförbund är professionsförbundet för skolledare i svensk utbildningssektor. Vi har länge arbetat för att stärka skolledarprofessionen. Vi har en väl etablerad etisk kod som fungerar som ryggrad för medlemmarna. Vi har definierat begreppet pedagogiskt ledarskap och formulerat vilka krav ett sådant förhållningssätt till ledarskap ställer på såväl lärarprofessionen som skolhuvudmannen.

Vi är övertygade om att skolledaren är nyckeln till väl fungerande verksamheter.

I vår nya professionsdeklaration definierar vi kärnan i skolledarskapet och vad det betyder för vad en skolledare ska göra och kunna. Och, som en konsekvens, vilka uppgifter som bäst utförs av andra för att frigöra skolledares tid och uppmärksamhet. Allt för att göra skolan till den bästa arbetsplatsen för såväl elever som personal.

Det är viktigt att det är skolledarna själva som utifrån sin egen uppbyggda kunskap och erfarenhet, definierar vad det innebär att vara skolledare. Bara så kan definitionen bli fullt relevant och användbar.

Omvärlden har inte tillräcklig insikt i och förståelse för skolledarens ansvar, uppdrag och motiv. Genom att formulera oss i en professionsdeklaration skapar vi underlag för dialog och ömsesidig förståelse. Och en grund för vidare utveckling, till exempel i ett kommande professionsprogram.

Det finns mycket som fungerar bra i svensk skola. Där finns välutbildad personal som inte vill något annat än leda barn och elever vidare på kunskapsresan. Där finns starkt engagerade ledare som vägrar släppa blicken från verksamhetens mål, hur mycket som än försöker komma emellan. Men jag ser också att det finns hinder för en positiv utveckling. Det handlar bland annat om att skolledarna inte får ägna sig åt det som ger bäst effekt för verksamheten. Jag tror att skolledarna kan vara skolans sämst utnyttjade resurs. Och med det menar jag inte att skolledarna inte jobbar, för det ska gudarna veta att de gör, men de ägnar för mycket tid åt fel saker.

Min förhoppning är att professionsdeklarationen ska läsas och diskuteras, och leda till seriösa och konstruktiva dialoger mellan skolledare och deras huvudmän kring uppdraget.

Jag hoppas också att alla som funderar på att bli skolledare inspireras av de möjligheter som finns att förändra och förbättra genom en djupgående diskussion om uppdraget när de får sin första tjänst.

Sprid gärna vår professionsdeklaration till någon som ännu inte är medlem. Skolledarnas röst behöver bli starkare i såväl skoldebatten som på hemmaplan.

Fler nyheter

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...