Nr 2/20 2020-03-27

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har vårt stöd, skriver Matz Nilsson.

Ni skolledare i landets förskola och skola – Sveriges viktigaste chefer – är i dessa orostider viktigare än någonsin.

Ni är oumbärliga i era respektive verksamheter just nu och ert ledarskap är viktigare än kanske tidigare än någonsin.

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Kunskapen, ledarskapet och engagemanget inom dessa områden har en oerhörd stor betydelse nu när vårt land genomlider efterkrigstidens största kris.

Ni har vårt stöd och beundran, ni är våra hjältar!

Vi som arbetar inom utbildnings- och kunskapsbranschen måste tillämpa vår tro och tillit till kunskapen från våra myndigheter. Denna expertkunskap och tillika råd och beslut, måste vi följa och genomföra.

Förskolor och skolor ska enligt regeringen och myndigheter så långt som möjlig hållas öppna. Ett klokt beslut som jag till fullo delar.

Regeringens beslut om den nya förordningen, som gäller till och med den 30 juni 2021, möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset.

Det är bra att regeringen snabbt även har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset.

Den nya förordningen kan användas när en skola behöver stänga till exempel på grund av att en stor del av personalen är frånvarande eller efter samråd med smittskyddsläkare.

Jag tycker att vår regering på ett fantastiskt tydligt sätt agerat i denna svåra kris. En eloge till våra statsråd!

Nu har gymnasieskolor, vuxenutbildningen och lärosäten övergått till fjärr- och distansundervisning. En gigantisk omställning som rektorer och lärare klarat av på ett fantastiskt sätt.

Men det är hög tid att nu fundera på hur en återgång till undervisning i våra skolor kan ske på bästa sätt.

Min rekommendation är, att om smittspridningsläget inte förvärras, skulle en återgång till skolförlagda studier kunna ske i slutet av april, efter påskhelgerna.

Börja med årskurs 3-eleverna, vuxenutbildningens studieförberedandekurser och yrkesprogrammen, för att sedan succesivt påbörja skolstarten för övriga elever.

Om detta låter sig göras, behöver troligtvis inte terminen förlängas och framförallt att avgångseleverna kan slutföra sina studier på ett bra sätt och få ut sina respektive slutbetyg innan midsommar.

Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse tog redan den 11 mars ett beslut om att samtliga centrala sammankomster i förbundet ska ske digitalt. Beslutet gäller omgående och tillsvidare.

Vårt kansli är öppet för råd och stöd för alla våra medlemmar via mobil och mejl.

I krisen måste vi alla hålla samman, ta vårt ansvar, lyssna till myndigheter och kunskapen om hur vi på bästa sätt kan minimera smittspridningen.

Nu prövas och utmanas samhällets institutioner kraftigt. Ledarskapet och kunskapen inom alla samhällsbärande institutioner är viktigare än någonsin, liksom ledarskapet hos landets politiker och regering.

Det är nu vi alla måste stå upp för den viktiga mellanmänskliga solidariteten.

Det är tillsammans vi är i krisen och det är tillsammans vi tar oss ut ur krisen.

Fler nyheter

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...

Vi kräver ett nationellt rektorslönelyft - genast!

2020-09-11

Efter lärarlönelyftet är det dags för rektorslönelyftet - ett nationellt sådant som måste inrätta...

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...