Nr 1/21 2021-02-04

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz Nilsson, och kräver en nationell satsning på skolledares löner.

Ett hjärtligt tack alla er medlemmar för att ni svarat på löneenkäten. Vi har en fantastiskt fortsatt bra svarsfrekvens, 74 procent, som bildar underlaget till i Du och Din lön 2021. Sveriges bästa lönestatistik för skolledare! Våra siffror är mycket tillitsfulla.
Däremot är vi absolut inte nöjda med utfallet! Utvecklingen går åt fel håll på flera områden.
Vi kan nu konstatera att landets huvudmän inte satsar särskilt offensivt på skolledarna i den årliga lönerevisionen. Löneökningen 2020 blev 3,2 procent för våra medlemmar, en minskning med drygt en procentenhet jämfört med 2019. I sammanhanget anmärkningsvärt då landets skolledare har utfört ett heroiskt arbete under året, ett arbete arbetsgivarna och regeringen inte väljer att premiera i skolledarna lönekuvert.
Vi ser även att ansvarsavståndet successivt raderas ut – fler och fler skolledare tjänar nu mindre än de medarbetare man lönesätter. Det gäller framför allt de biträdande rektorerna. Men detta förhållande omfattar även flera rektorer.
Att ta ansvar för personal, barn och elever, och budget – skolans hela verksamhet, måste återspeglas i lönekuvertet. Det gör det tyvärr inte i dag när vi tittar på huvudmännens lönepolitik.

Vad värre är, är att rektorer som arbetar på skolor i så kallade utsatta områden fick sin lön sänkt med tio tusen i månaden, samtidigt som lärarna på samma skola fick behålla sin löneökning på fem tusen!
Konsekvensen av det inhiberade statsbidraget till rektorer beskrevs tydligt i ett mejl till mig. En rektor skriver uppgivet att hen nu tjänar fem tusen kronor mindre i månaden än lärarna på skolan.
Hur i hela fridens namn har vi hamnat här?
I vilken annan offentlig verksamhet tjänar chefen mindre än den hon eller han lönesätter? Vilken status får rektorsyrket om detta mycket märkliga förhållande får fortgå? Vem vill ta på sig det stora och viktiga uppdrag som rektoryrket innebär om man samtidigt vet att man får en lägre lön än de man arbetsleder?
I detta sammanhang är det då kanske inte så märkligt med den höga omsättningen på rektorer. Omsättningstakten har accelererat oroväckande de senaste åren samtidigt som regeringen har satsat på löneökningar i skolan. Men inte på landets rektorer.

Sveriges Skolledarförbund har som enda förbund, tydligt och kraftfullt, redogjort för regeringen vilka konsekvenser det blir om den statliga satsningen på löner i förskola och skola inte tar ett helhetsgrepp på verksamheten.
Vi har tryckt på men regeringen har ännu inte lyssnat. Nu har vi kommit till den punkt då tidigare väl fungerande lönestrukturerna i svensk skola har slagits sönder.
Därför kräver vi nu att regeringen måste prioritera en nationell satsning på landets skolledares löner. Och det skyndsamt.
Vi kan också se i årets löneenkät att 84 procent av medlemmarna jobbar övertid varje vecka. En överväldigande majoritet får inte ta ut sin övertid i lön. På tio år motsvarar en skolledares övertidsarbete cirka två miljoner kronor i utebliven lön.
Nu kommer vi tillsammans med våra fackliga företrädare landet runt, vässa våra argument inför vårens löneförhandlingar 2021 i kampanjen #ansvaravståndnu.
Sveriges Skolledarförbunds krav är att regeringen tydligt tar ansvar för och satsar på skolledarnas löner och att arbetsgivarna tar ansvar för en löneutveckling som motsvarar skolledarens viktiga uppdrag, och inte minst, att skolledarna får betalt för den arbetstid som utförs.
Kampen går vidare för landets skolledares löner!

Fler nyheter

Fyra steg mot en bättre arbetsmiljö

2021-09-15

Sveriges Skolledarförbunds fokus i höst är din arbetsmiljö. "Det är dags att kavla upp ärmarna oc...

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....