Nr 2/22 2022-03-11

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på politikernas agenda i valet, skriver Matz Nilsson och lyfter fram fyra viktiga krav som är avgörande för att verksamheten ska fungera.

När vi äntligen ser ljuset i tunneln efter den världsförlamande pandemin hamnar vi snabbt åter i mörkret. Europa är i krig. Den ryska invasionen av Ukraina lämnar ingen oberörd.
Miljontals människor på flykt. Kvinnor och barn är tvingade att lämna hem och skola på grund av Rysslands terror och krig. Ukrainas invånare behöver alla våras stöd såväl i hemlandet som här när flyktingar kommer hit.
Vi måste alla stå upp för demokratin och människors rätta att få leva demokratiskt i fred och frihet.

Här hemma har vi inlett valår 2022. Vi har samlat de viktigaste frågorna i en valplattform som fokuserar på förutsättningarna för ledarskapet i förskola och skola.
Skolan måste komma högt upp på politikerna agenda i valet. Utmaningarna inte varit så stora som nu. Vi anser att ledarskapet är avgörande för verksamheternas resultat. Jag vill särskilt lyfta fram fyra viktiga krav:

Ett attraktivt yrke och en hållbar arbetsmiljö
Att vara skolledare är att ha Sveriges viktigaste och roligaste jobb. Och ett av de svårare. Det ställer höga krav på verksamhetsförankring, ledaregenskaper, etisk medvetenhet och civilkurage.

Skolledarnas löner måste motsvara det stora ansvar och de komplexa uppgifter som uppdraget ger. Lönesättningen av skolledare har heller inte anpassats till de stora satsningar som har gjorts på lärarlöner. Avståndet mellan skolledares och lärares löner krymper.
Som skolledare måste du vara beredd på att ibland arbeta mer än normal arbetstid. Alltför många har dock svårt att kunna kompensera sig för sådana extra insatser. Skolledarnas tid är en värdefull resurs som ska användas klokt.

Stoppa den allt snabbare omsättningen av rektorer
Såväl Skolverkets uppföljningar som våra egna enkäter pekar mot att rektorer stannar allt kortare tid på sina uppdrag. Det är nyblivna rektorer, och rektorer som har ansvar för skolor med stora utmaningar som oftare än andra byter jobb. Eller till och med väljer
att lämna rektorsyrket helt och hållet. Det finns många goda skäl för en rektor att byta uppdrag, men för verksamheten kan det leda till osäkerhet och stagnation.

Biträdande rektorers roll behöver diskuteras
Skollagen ställer stora krav på att rektor ska vara väl förtrogen med sin verksamhet och kunna ta ansvar för hur lärare och annan personal utför sina uppgifter. Samtidigt ser vi i dag en utveckling mot att rektorer får ansvar för allt större verksamheter, ibland även förlagda i byggnader som är geografiskt skilda åt. Till stöd för det lokala ledarskapet skapas ett växande antal tjänster som biträdande rektor.

Likvärdiga förutsättningar för lärande för alla barn och elever i förskolor och skolor
Sveriges elever har rätt till en högkvalitativ undervisning och goda möjligheter för att nå målen för utbildningen, oavsett var de bor och vilken skola de väljer att gå på. Huvudmännen måste alltid sätta elevernas rätt till exempelvis behöriga och legitimerade lärare före andra lokala mål. Offentliga medel som investeras för barns och ungdomars utbildning ska inte kunna plockas ut genom vinstutdelning. Alla vinster som uppkommer ska återinvesteras.

Finansieringssystemet behöv förändras så att skolor får ekonomisk ersättning för det ansvar de tar. Det innebär en större differentiering mellan huvudmän och mellan skolor. För att inte satsningar på skolan ska behöva konkurrera med andra lokala frågor behöver vi återinföra ett statligt sektorsbidrag för finansiering av skolans undervisning och elevhälsa. Denna förändring kan genomföras i avvaktan på den större reformering av skolans finansiering som är nödvändig på sikt.

Fler nyheter

Jag är stolt att vi sade ja till vårt nya förbund

2022-10-21

Vid årsskiftet bildas det nya förbundet Sveriges Skolledare. Det kommer att bli ett suveränt och...

Skolan måste vara viktig - även efter valet

2022-09-01

Vi har uppvaktat politikerna med våra sju krav i valmanifestet, skriver Matz Nilsson, som här...

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

2022-05-03

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill at...

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

2022-03-11

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på...

Lönelyft, semester och ansvarsavstånd

2022-02-08

Årets löneenkät koncentreras till tre punkter: Sveriges viktigaste chefer måste få ett nationellt...