Nr 5/22 2022-10-21

Jag är stolt att vi sade ja till vårt nya förbund

Vid årsskiftet bildas det nya förbundet Sveriges Skolledare. Det kommer att bli ett suveränt och självständigt förbund, lovar Matz Nilsson.

Ett intensivt arbete pågår. Nu är det inte många veckor kvar innan det nya, unika och slagkraftiga förbundet Sveriges Skolledare startar.
Det nya förbundet kommer att samla alla landets skolledare i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi kommer också att samla chefer inom utbildningssektorn och statliga verk. Inom det nya förbundet kommer medlemmar från olika håll i utbildningssverige att kunna samarbeta, bilda nätverk i syfte att stärka sitt professionella inflytande över sina respektive befattningsuppdrag.

Jag är glad och mycket stolt att det var en helt enig Sveriges Skolledarförbundskongress som i maj i år sa ja till att bilda det nya självständiga och suveräna förbundet Sveriges Skolledare tillsammans med Lärarförbundets skolledare.
Det har varit ett mål för vårt förbund under många år att alla Sveriges skolledare samlas i ett helt nytt förbund. En gång för alla kan vi lägga konkurrensen åt sidan och i stället fokusera våra krafter i företrädaskapet och förutsättningarna för våra medlemmar i sitt uppdrag och gentemot arbetsgivarna och politiker på såväl lokal som nationell nivå.
Den 1/1 2023 står vi där med nya friska och samlade krafter!

Nu är vi inne i omfattande arbete att formera det nya förbundet med våra kolleger i Lärarförbundet Skolledarna.
Sida vid sida arbetar tillsammans på ett fantastiskt bra sätt med att skapa ett helt nytt förbund för alla landets skolledare.
Det nya förbundet Sveriges Skolledare blir ett suveränt och självständigt förbund, det är återigen viktigt att betona! Det ska på bästa sätt företräda, möta och ta hand om framtidsfrågorna för Sveriges viktigaste chefer, Sveriges skolledare.
Det är oerhört viktigt för barn, elever och vuxna i Sveriges förskolor och skolor, att skolledarna och chefer inom utbildningssektorn har det mandat, ansvar och de förutsättningar som krävs för att leda en så viktig verksamhet som svensk förskola och skola.
Här stärker vi verkligen vår röst lokalt och nationellt genom det nya förbundet.

Sveriges Skolledare blir samtidigt ett av Sacos största renodlade chefsförbund. Vi får goda möjligheter att hitta bra samarbete inom Sveriges största chefsfederation inom såväl privat som offentlig sektor.
På höstens första möte mellan styrelserna inom Lärarförbundets Skolledare och Sveriges Skolledarförbund tog vi det viktiga beslutet att det nya förbundet, Sveriges Skolledare, ska ansöka om medlemskap i Akademikeralliansen där vi också vill teckna våra kollektivavtal för alla våra medlemmar.
Inom Akademikeralliansen kommer det nya förbundet att bli en av de största renodlade chefsförbunden på offentlig och privat sektor. Det innebär att vi blir kraftfullare i våra yrkande gentemot arbetsgivarna.

Men det absolut viktigaste arbetet med bildandet av det nya förbundet är det lokala arbetet runt om i landet. Ni som är förtroendevalda i våra lokalavdelningar, och ni är många!, börja nu att tillsammans med Lärarförbundets Skolledare att organisera er som en ny lokal förening. i såväl samverkan som i företrädarskap gentemot arbetsgivarna och politikerna på lokal nivå.

För stödja det viktiga lokala arbetet och att få möjlighet till att ge en tydlig bild av hur nya Sveriges Skolledare, kommer se ut påbörjar jag och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundets Skolledares en nationell turné under oktober och november i år. Ta chansen att ställa de frågor du har, kom med inspel och tankar hur du och dina kolleger tycker att vi ska arbeta från och med den 1 januari 2023 när Sveriges Skolledare bildas.
Ni vet vilka frågor som vi måste prioritera, ni vet vilka problem, men också lösningar finns i ert lokala arbete. Det är ovärderlig kunskap som ni besitter. Låt oss få veta och lära mer om det! Hör av dig också till mig direkt, mats.nilsson@skolledarna.se. Vilka frågor tycker du att det nya förbundet ska sätta högst på sin dagordning?
Vi kommer också att vara på plats digitalt på möten med lokalavdelningar och medlemmar. Turnén fortsätter under början av 2023.
Det är ett spännande, viktigt arbete vi är inne i nu. Det är framför allt fantastiskt roligt att få vara med i det tillsammans med er och Lärarförbundets förtroendevalda.
Vi möte ett härligt engagemang där vi alla arbetar mot samma mål: att bilda ett nytt suveränt självständigt och ett starkt förbund för landet skolledare. Sveriges Skolledare: Det självklara förbundet för landets skolledare och chefer inom utbildningsområdet. Häng med!

Fler nyheter

Dags för vår minister att visa handlingskraft

2022-12-01

Regeringens budget ligger långt ifrån de behov som förskola och skola har. "Det är också uppröran...

Jag är stolt att vi sade ja till vårt nya förbund

2022-10-21

Vid årsskiftet bildas det nya förbundet Sveriges Skolledare. Det kommer att bli ett suveränt och...

Skolan måste vara viktig - även efter valet

2022-09-01

Vi har uppvaktat politikerna med våra sju krav i valmanifestet, skriver Matz Nilsson, som här...

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

2022-05-03

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill at...

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

2022-03-11

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på...