Nr 3/22 2022-05-03

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill att alla partiledare och skolpolitiker kommer överens om viktiga skolreformer - nu.

De senaste åren har världen varit utsatt för ett livsavgörande hot genom pandemin. Nu hotas vårt närområdet genom Rysslands fruktansvärda angreppskrig mot ett demokratiskt land i Europa, Ukraina.
I vårt eget land lever många människor i ständig oro över ökad gängkriminalitet och vandalisering i sina bostadsområden.
Nu krävs en nationell samling för trygghet och en gemensam vilja att motverka de mörka krafter och tendenser som vill operera utanför vårt demokratiska samhälle.
De som nu måste ta ledartröjan för stabilitet och trygghet är våra folkvalda politiker i riksdag och regering. Den politik som förs måste vara långsiktig, vinna samsyn och hålla över mandatperioder.
Välfärdsstatens bärande hörnpelare som skola, vård, rättsväsende, försvar och social trygghet måste stöttas upp av politiker som vill verka för allas vårt bästa. Det är inte minst viktigt nu.

Därför är det mycket anmärkningsvärt att dagens utbildningspolitik inte präglas av en större enhällighet.
Regeringen lägger fram propositioner till riksdagen som den själv, och vi alla andra också, vet med sig att det inte kommer att gå igenom.
Och när regeringen nu presenterar sin vårändringsbudget utan att ens nämna skolan och dess betydelse för vårt land är det mycket märkligt!
Att inte lyfta fram skolan är upprörande. Vårt skolsystem är splittrat genom en ökad marknadsstyrning och bristande kapacitet hos landets kommuner. Det leder till minskad likvärdighet. En tendens som vi tyvärr bevittnat de senaste årtionden.

Skolan är en av de viktigaste pelarna för att stärka såväl individens möjligheter till utveckling, utbildning och egen försörjning, som för samhället i stort för att bryta segregation, utanförskap och nyrekrytering till kriminella gäng.
Landets skolledare har länge varnat för de konsekvenser det innebär att alla elever inte garanteras de resurser som krävs för att få fler att klara av sin skola framgångsrikt.
Ekonomin tvingar i dag rektorer till hårda prioriteringar som inte sällan strider mot deras professionella bedömningar.
Flera av Sveriges Skolledarförbunds undersökningar visar att skolans utveckling går åt fel håll. I vår senaste svarade 64 procent av rektorerna att de tvingas till nedskärningar som de bedömer påverkar elevernas måluppfyllelse på ett uppenbart negativt sätt.

Det är en verklighet som inte går att bortse från.
Framför när vi kan konstatera att närmare 17 000 elever varje år inte blir behöriga till gymnasiet och att 30 000 elever lämnar gymnasiet årligen lämnar utan en gymnasieexamen.
Vi är överens - skolledare, lärare och företrädare för eleverna - att den nuvarande skolpolitiken och styrningen av den svenska skolan inte ger skolledare och lärare de förutsättningar som krävs för uppdraget.
Det gynnar inte heller elevernas självklara rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas.
290 kommuner och ett stort antal fristående huvudmän på den rådande skolmarknaden kommer tyvärr inte kunna lösa de stora utmaningar skolan står inför.
Därför är det min stilla vädjan till landets skolpolitiker och våra partiledare att i kommande valrörelse snabbt komma överens om en statlig finansiering för en mera likvärdig skola och att andra viktiga skolreformerna förankras och vinner majoritet i riksdagen.
Se till att vi kan behålla vår stolthet i att få arbeta med en av samhällets viktigaste hörnpelare.

Fler nyheter

Jag är stolt att vi sade ja till vårt nya förbund

2022-10-21

Vid årsskiftet bildas det nya förbundet Sveriges Skolledare. Det kommer att bli ett suveränt och...

Skolan måste vara viktig - även efter valet

2022-09-01

Vi har uppvaktat politikerna med våra sju krav i valmanifestet, skriver Matz Nilsson, som här...

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

2022-05-03

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill at...

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

2022-03-11

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på...

Lönelyft, semester och ansvarsavstånd

2022-02-08

Årets löneenkät koncentreras till tre punkter: Sveriges viktigaste chefer måste få ett nationellt...