Ledaren

Visa

Alla vinner på politisk samling

2017-04-27

Förslaget om att skriva in skolchefens uppdrag i skollagen stärker likvärdigheten. Det är därför...

Kategorier: Utbildningspolitik, Årgång 2017

Ge oss en likvärdig skola - snabbt

2017-03-30

Skolan ska bidra till ett samhälle med likvärdiga möjligheter. Därför måste staten snabbt skapa...

Kategorier: Årgång 2017

Återta det professionella ansvaret

2017-02-23

Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar så att alla elever ska nå kunskapsmålen...

Kategorier: Ledarskap, Betyg och bedömning, Årgång 2017

Skolledarnas tur att få höjda löner

2017-02-03

Öppet brev. Regeringen måste snabbt utforma en ny satsning på svensk förskola och skola med fullt...

Kategorier: Lön, Årgång 2017

Lönesatsningen som havererade

2016-11-07

Efter regeringens lärarlönesatsning finns det idag lärare som tjänar mer än sin chef, skolledaren...

Kategorier: Lön, Årgång 2016

Vi tar ansvar för kvaliteten

2016-10-12

SVT:s program Uppdrag Granskning tog i mitten av oktober upp en mycket viktig fråga i sitt progra...

Kategorier: Betyg och bedömning, Årgång 2016

Sveket mot landets skolledare

2016-09-21

Inga statliga löneförhöjningar till skolledarna - det är ett svek från regeringens sida....

Kategorier: Lön, Årgång 2016

Vi kräver en långsiktig lösning

2016-08-18

Trots kraftig lärarbrist utökas undervisningstiden i matematik - redan nu i höst. Regeringens...

Kategorier: Lön, Utbildningspolitik, Årgång 2016

Nationell samling för skolan

2016-06-02

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson har prioriterat tre områden i Skolkommissionen...

Kategorier: Utbildningspolitik, Årgång 2016

Ordning i klassen!

2016-05-09

Antalet kränkningar i skolan ökar och studieron försämras. "Därför är det av största angelägenhet...

Kategorier: Elevhälsa, Skoljuridik, Årgång 2016

Orimligt krav på legitimation

2016-04-01

Det är mycket glädjande att regeringen har tagit till sig delar av våra synpunkter att det är...

Kategorier: Årgång 2015

Rätt diagnos - fel medicin

2016-04-01

Olof Johanssons utredning, Rektorn och styrkedjan, pekar tydligt på att skolans styrkedja behöver...

Kategorier: Årgång 2015

Vårt pris ska lyfta ledarskapet

2016-04-01

Det finns skäl att återigen slå fast att Sveriges Skolledarförbund är det enda fackförbund som...

Kategorier: Årgång 2015

"Lönesatsningen" är ett hån

2016-04-01

Regeringens förslag till utformning av den aviserade lönesatsningen på skolan är ett slag i...

Kategorier: Årgång 2015

Granskning som träffar rätt

2016-04-01

OECD presenterade sin granskning av det svenska skolsystemet vid ett seminarium i Stockholm i...

Kategorier: Årgång 2015

Vi blir starkare och starkare

2016-04-01

Jag är glad och stolt nu när jag en vecka efter vår 20:e kongress, sätter igång med vårt nya arbe...

Kategorier: Årgång 2015

Alla nyanlända måste få chansen

2016-04-01

Det är dags att regeringen på ett tydligt sätt nu tar ansvar för att samordna de nationella...

Kategorier: Årgång 2015

Skolledarna måste med!

2016-04-01

Sveriges skolledare har ett stor ansvar och betydelse för barns utveckling och elevers resultat i...

Kategorier: Årgång 2015

Därför ska staten ta mer ansvar

2016-04-01

Bäste statsråd – nu måste regeringen på allvar ta ansvar för en likvärdig skola i vårt land. För...

Kategorier: Utbildningspolitik, Årgång 2015

Ordet som skrämmer regeringen

2016-03-22

Förordningen om lärarlyftet med de tre miljarderna är klar. Men det saknas ett ord i den:...

Kategorier: Lön, Utbildningspolitik, Årgång 2016